”Skärp restriktionerna med vaccinstarten nära”

Vaccinering av sjukvårdspersonal mot covid-19 i Ann Arbor, Michigan, USA den 14 december.
Vaccinering av sjukvårdspersonal mot covid-19 i Ann Arbor, Michigan, USA den 14 december. Foto: Dominick Sokotoff/AP

Det faktum att vaccinationer snart kommer igång betyder att argumenten för hårdare restriktioner under den närmaste tiden förstärks. Det skriver ekonomiprofessorerna Lars Calmfors och Petter Lundborg.

Under strecket
Publicerad
Foto: Anders Wiklund/TT, Håkan Röjder
Annons

Coronasituationen är åter ytterst allvarlig med stigande smittotal, fler sjukhusinläggningar och ökande dödstal. Läget kan bli värre under de kommande veckorna både därför att människor träffas under julen och därför att viruset på grund av årstiden verkar spridas lättare än tidigare.

Sverige har valt mildare restriktioner än de flesta andra länder. Det förefaller delvis ha berott på felbedömningar av riskerna med stor smittspridning och en svårförståelig ovilja att följa en försiktighetsprincip där höjd tas för att det kan bli värre än väntat. Men det har också funnits resonemang om att insatser måste vara uthålliga, om att vi snabbt skulle uppnå flockimmunitet och att de ekonomiska kostnaderna för striktare åtgärder är för stora.

Annons
Annons
Annons