Annons
X
Annons
X

Skarp kritik: Godtyckligt när flyktingars ålder bedöms

I väntan på ett nytt, säkrare system för medicinska åldersbedömningar fortsätter Migrationsverket att fatta beslut i asylfall där ensamkommandes ålder inte är fastställt. Men rättssäkerheten brister i för hög grad, anser Advokatsamfundet och flera gode män SvD talat med.

Svenskt flykting­mottagande
”Det är inte rättssäkert, vilket det borde vara eftersom det är oerhört viktiga beslut för individer”, säger Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson om Migrationsverkets åldersbedömningar.
”Det är inte rättssäkert, vilket det borde vara eftersom det är oerhört viktiga beslut för individer”, säger Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson om Migrationsverkets åldersbedömningar. Foto: TT

I maj förra året gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar. Sedan dess har en metod för undersökningarna fastställts och en upphandling av aktörer som ska göra undersökningarna är klar.

Men i väntan på att processen ska komma igång fortsätter Migrationsverket att fatta beslut i asylärenden med ensamkommande ungdomar vars ålder inte är styrkt.

Susanne Lundström, som är expert på Migrationsverket, förklarar att det är den asylsökande som har bevisbördan när det gäller att göra sin ålder sannolik.

Annons
X

– Han eller hon ska lämna in bevisning. Om vi enbart har en muntlig utsaga och ingen annan bevisning, som till exempel pass eller id, så informerar vi att personen kan lämna in en medicinsk åldersbedömning. Vi informerar också om att det är frivilligt, säger Susanne Lundström.

Mina kollegor berättar att det inte finns fasta strukturer på Migrationsverket när det gäller åldersbedömningar.

SvD har talat med flera gode män som varit med om den situationen och vars uppfattning är att ungdomar som inte lämnar in en medicinsk åldersbedömning automatiskt får sin ålder uppskriven.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Migrationsverkets beslut är helt godtyckliga. Om barnen inte har några dokument, vilket de flesta inte har, så blir de automatiskt uppskrivna, säger Eva Dahlstrand, en av de gode män SvD talat med.

  Bengt Ivarsson, ordförande i Advokatsamfundet, säger att hans medlemmar som arbetar med asylprocessen har samma uppfattning.

  – Mina kollegor berättar att det inte finns fasta strukturer på Migrationsverket när det gäller åldersbedömningar. Det är inte rättssäkert, vilket det borde vara eftersom det är oerhört viktiga beslut för individer, säger Bengt Ivarsson.

  Barnläkarföreningen avråder sedan tidigare sina medlemmar från att delta i medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Även Advokatsamfundet anser att asylbiträden inte ska medverka till det, även om man sedan en tid tillbaka mjukat upp sin avrådan.

  – En advokat ska företräda sin klient. Riskerar man uppskrivning till att vara över 18 år då kan det minst dåliga alternativet vara att gå med på en medicinsk åldersbedömning och hoppas att den visar att man är under 18 år. Samtidigt är det viktigt att tala om att den typen av bedömningar inte är träffsäkra och kan slå fel, säger Bengt Ivarsson.

  Det är svårt för de asylsökande att hitta någon som är villig att göra en medicinsk åldersbedömning. Håkan Mörnstad, pensionerad rättsodontolog från Rättsmedicinalverket, hävdar att han i princip är den ende i landet som gör det. Enligt eget utsago har han de senaste 1,5 år genomfört cirka 700 åldersbedömningar och har beställningar på ytterligare 100.

  – Informationen sprider sig från mun till mun. Jag får minst 20 samtal om dagen och 40 mejl från folk som vill ha hjälp med en medicinsk åldersbedömning, säger Håkan Mörnstad.

  När Håkan Mörnstad åtar sig uppdraget skriver han en remiss till en tandklinik där tänderna röntgas. Mörnstad gör sedan en bedömning och skriver ett utlåtande.

  Mörnstad säger sig vara ”hundra procent säker” på sina bedömningar med förbehållet att det kan vara stora spann när det gäller åldern, vilket också presenteras i utlåtandet.

  – Om bästa skattningen är 18,2 år så kan personen vara mellan 17 och 19. Jag skriver också hur stor sannolikheten är att man är över eller under 18 år.

  Medicinska åldersbedömningar är en kontroversiell fråga och många vägrar befatta sig med detta. Varför gör du det?

  – Huvudsakligen i protest. Ingen annan vill göra det. Jag har sysslat med det och vet var fallgroparna finns. Jag har min fostran på rättsmedicin, i motsats till sjukvården är rättsmedicin inte på patientens sida.

  Susanne Lundström vid Migrationsverket säger att myndighetens slutliga åldersbedömning bygger på en mängd olika uppgifter, och att det i dag inte finns några bestämda regler kring vilka bevis som ska hämtas in.

  – Vi fastställer inte exakt ålder, vi bedömer dels om det är sannolikt att sökande är så gammal som hon eller han säger sig vara och dels om personen är barn, det vill säga över eller under 18 år. Om vi vid den samlade bedömningen fortfarande hyser tvivel om ålder ska vi utgå ifrån att sökande är underårig förutsatt att sökande gjort ett ärligt försök att klargöra sin ålder. Det ska alltså landa till sökandes fördel om det står och väger, säger hon.

  Annons

  ”Det är inte rättssäkert, vilket det borde vara eftersom det är oerhört viktiga beslut för individer”, säger Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson om Migrationsverkets åldersbedömningar.

  Foto: TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X