Skarp kritik mot USA för byggmutor i Irak

I ett nytt stormangrepp mot ”en värld byggd på mutor” anklagar organisationen Transparency International byggbranschen för att låta minst 10 procent av kontraktsvärdena gå till mutor, globalt sett. I ett nytt stormangrepp mot ”en värld byggd på mutor” anklagar organisationen Transparency International byggbranschen för att låta minst 10 procent av kontraktsvärdena gå till mutor, globalt sett.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inte minst skandalerna i Irak visar att det behövs minimiregler för öppen upphandling vid stora offentliga projekt. Det betonar fristående Transparency International (TI) i sin årsrapport, Global Corruption Report 2005.
I år riktar organisationen sitt sökarljus mot bygg- och kraft- sektorn och problemen vid återuppbyggnad i konflikthärjade länder.

Enligt Transparency International omsätter bygg- och anläggningssektorn i världen omkring 3 200 miljarder dollar om året. Därav går ”minst 10 procent av kontraktsvärdet” förlorade i mutor.
Det innebär i så fall att korruption i byggverksamhet slukar över 300 miljarder dollar om året, globalt sett.
Men skadorna är värre än så, enligt Transparency International. Korruptionen leder ofta till att byggnader och vägar blir undermåliga, ibland direkt livsfarliga. Kostnaderna för usla byggen blir också en tung skuldbörda i många fattiga länder.

Annons
Annons
Annons