Skarp kritik mot skolundervisning

Under strecket
Publicerad
Annons

Undervisningen i kemi, fysik och teknik i Stockholms grundskolor får omfattande kritik i en rapport från stadens skolinspektörer.
Undervisningen i teknik beskrivs som mer eller mindre kaotisk med skolledningar som inte tar teknikämnet på allvar och med lärare vars behörighet vilar på en mycket vag grund.

– Det är ett alarmerande läge för teknikämnet och även för fysik och i viss mån kemi, säger Inge Malm, grundskoleinspektör i Stockholm.
I fysik och kemi ges inget större utrymme för stimulans och upptäckandets glädje. Läroboksstudier dominerar undervisningen i dessa ämnen, ibland med högläsning ur läroboken av läraren, och för litet tid läggs på experimentell verksamhet.
Bristen på behöriga utbildade lärare i naturorienterande ämnen har varit ett problem i många år. Inspektörerna pekar på att det också är vanligt att lärare, som visserligen har lärarutbildning, undervisar i samtliga naturorienterande ämnen utan att ha relevant högskoleutbildning i något av dem.
SvD skrev nyligen om statistik som visar att var tionde elev i Sverige inte klarar kraven för godkänt i biologi, kemi och fysik i årskurs nio. Anna Asker

Annons
Annons
Annons