Annons
X
Annons
X

Skarp kritik mot korruptionens EU

Risken för korruption inom EU:s olika institutioner är hög, visar en ny granskning som riktar skarp kritik mot EU. ”Det finns 15 000 lobbyister i Bryssel, men inga regler som tvingar dem att redovisa vilka kontakter de har haft”, säger Mark Perera, ansvarig för rapporten.

Bara att hoppas att EU-parlamentet tar intryck av den här rapporten nu.
EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Exemplen på korruption inom EU-institutionerna är många. För 15 år sedan tvingades en hel uppsättning EU-kommissionärer, som då leddes av luxemburgaren Jacques Santer, avgå efter anklagelser om fusk och nepotism.

För ett par år sedan erbjöd en högre kommissionstjänsteman att mot miljonbelopp att läcka känslig information om handelsfrågor till två journalister som utgav sig för att representera en kinesisk affärsman och senare ertappades fem EU-parlamentariker i rådslag med lobbyister om betalning för vissa lagförslag.

Annons
X

För första gången har nu en större granskning om vilka risker det finns för korruption inom EU:s institutioner genomförts – av antikorruptionsorganisationen Transparency International.

De största problemen är att EU-lagstiftningen är icke-transparent, att intressekonflikter sköts dåligt, att skyddet för visselblåsare är svagt och straffen för korrupta företag är låga.

Ett hinder för transparensen är att allt fler beslut tas i så kallade ”trialog”-möten där representanter från parlamentet, kommissionen och ministerrådet gör upp om lagarna för att processen ska gå snabbare.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är informella möten som sker bakom stängda dörrar. Den senaste mandatperioden har 1 500 sådana möten ägt rum. Men det finns ingen offentlig dokumentation på när mötena ägde rum eller vem som har varit med, säger Mark Perera, utredningsansvarig på Transparency Internationals Brysselkontor.

  **Bland annat har viktiga **beslut om regleringen av finansmarknaden fattats på det här sättet.

  – Det är omöjligt för allmänheten att veta vilka lobbyister eller andra intressegrupper som har påverkat besluten. Det finns uppskattningsvis 15 000 lobbyister i Bryssel men inga regler som tvingar dem att redovisa sina kontakter, säger han.

  Transparency International föreslår nu att all EU-lagstiftning ska kunna spåras: att alla tjänstemäns och politikers möten mellan lobbyister, konsulter och intressegrupper inför lagändringsförslag nedtecknas och redovisas, och att möten som hålls bakom låsta dörrar protokollförs och protokollen publiceras.

  Enligt EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) är det största problemet med trialogerna att de ökat så i antal.

  – Besluten blir sämre när det går snabbare, det är färre människor inblandade och färre som kan komma med synpunkter. Lagstiftning som berör så många människor måste få ta tid, säger han.

  Ett annat problem som Transparency International tar upp i sin rapport är skyddet för visselblåsare. De flesta EU-institutionerna saknar interna regelverk för hur den som vill slå larm ska gå tillväga, och hur personen sedan ska skyddas.

  – Jag har själv stött på människor som är rädda för att kritisera i olika sammanhang, som är rädda för sin karriär.

  – Det är bara att hoppas att EU-parlamentet tar intryck av den här rapporten nu, säger Christofer Fjellner.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X