Skärp kraven på högskolan

Under strecket
Publicerad
Annons

Kvalitet eller kvantitet? Var ska tyngdpunkten ligga? Det har blivit utbildningsdebattens nyckelfråga.
Till vänster satsar man på kvantitet. Man tänker på utbildning i fördelnings- och rättvisetermer och visar sin politiska vilja genom att tillhandahålla största möjliga resurser. Alla ska ”få” behörighet till högskolan genom att ha mycket teori på gymnasiet. Hälften av varje årskull ska gå vidare till högre studier.
Följdriktigt är man mycket sval inför utvärderingar och krav. Sådant riskerar att kasta grus i maskineriet och hindra allas automatiska uppflyttning genom systemet. Det är trist men logiskt att utbildningsdepartementet länge var inne på linjen att man ska ha rätt att börja gymnasiet även om man inte kan läsa och skriva - och att regeringen häromdagen föreslog att det inte ska krävas godkända slutbetyg i svenska och engelska från gymnasiet.
Utvärderingar betraktas som uppsåtligt glädjedödande. Ska vi inte glädjas åt att vi lägger väldiga pengar på skolan snarare än tjafsa om att
studieresultaten är medelmåttiga?
Hos de borgerliga pekar tendensen numera i annan riktning. Fokus ligger på det kunskapsförmedlande uppdraget, och olika slags utvärderingar - av både skolor och elever - har blivit ett självklart inslag. Man talar om vad som verkligen händer i skolsystemet i stället för vad lagstiftarna har fantiserat om på förhand.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons