Annons
Recension

Soldater. Om kamp, dödande och dödSkarp analys av krigspsyket

Under strecket
Publicerad

Krig har sina lagar och regler, fastställda i Haag- och Genèvekonventionerna, skapade under fredliga förhållanden och undertecknade av statsmän fullt medvetna om svårigheten att förhindra krig. Men konventionerna har ambitionen att reglera våldet och övergreppen mot civila och soldater emellan, de ska vara ett rättesnöre för en verksamhet som snarare spårar ur än lyssnar till regler. Dock, konventionerna möjliggör att ansvariga i efterhand ställs inför rätta för brott mot mänskligheten och kan därigenom ha en viss hämmande effekt på händelserna vid fronten.

För kriget – slagfältet – har sina egna lagar. Även militärer på alla nivåer, som anslutit sig till konventionerna, vet att i stridens hetta är det överlevnad som gäller och att individen brutaliseras. De krigförande har helt enkelt andra referensramar än samhället i övrigt. Det är en bärande tanke i den tyske socialpsykologen Harald Welzers omfattande undersökningar av soldaters agerande. Han har koncentrerat sig på tyska soldaters aktiviteter under andra världskriget men hans slutsatser har utan tvekan bäring på alla krig, vilket blir tydligt i den aktuella boken ”Soldater” som han har skrivit tillsammans med historikern Sönke Neitzel.

Annons
Annons
Annons