Annons

”Skärmar riskerar skada förskolebarns hälsa”

WHO rekommenderar att barns skärmtid byts till högintensiv fysiskt aktiv lek, skriver debattören.
WHO rekommenderar att barns skärmtid byts till högintensiv fysiskt aktiv lek, skriver debattören. Foto: Claudio Bresciani/TT

Ökad digitalisering i förskolan strider mot samlad forskning om skärmtid för små barn. Barnens totala skärmtid riskerar att bli oförsvarlig, skriver universitetslektor Ann-Christin Sollerhed.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pressbild

Daglig fysisk aktivitet är avgörande för barns hälsa och har stor betydelse för deras fysiska utveckling, särskilt kraftfull aktivitet med hög puls där barnet får svettas. Det bästa för barnen är fysiskt högintensiva aktiviteter flera gånger dagligen, växlat med lågintensiva aktiviteter under större delen av dagen, och att den tid de sitter still minskas, vilket också WHO starkt rekommenderar (2019). Men Skolverkets nyligen reviderade läroplan med mer skärmtid i förskolan riskerar ge motsatt effekt.

Fysisk aktivitet är en viktig friskfaktor, men endast korta stunder av fysisk aktivitet kan inte kompensera för omfattande stillasittande. Svenska skolbarn rör sig mindre än andra barn i internationella jämförelser. De sitter också stilla i stor utsträckning, ofta mer än åtta timmar per dag, och vart fjärde barn är överviktigt. Även bland de allra yngsta barnen (1–5 år) är andelen fysiskt aktiva låg. En nyligen genomförd svensk studie visar att tre av fyra fyraåringar sitter, halvligger eller står helt stilla mer än hälften av sin vakna tid, och deras skärmtid är omfattande. WHO rekommenderar att barn, 5–17 år, ägnar minst 60 minuter per dag åt pulshöjande fysisk aktivitet. För de yngsta barnen, 1–5 år, rekommenderas 180 minuter per dag. Och detta är en minimigräns för hälsoeffekt. Den aktiva tiden bör egentligen vara högre för att nå god effekt.

Annons
Annons
Annons