Annons

”Skärgården behöver smartare strandskydd”

Foto: Hasse Holmberg/TT

En differentiering av strandskyddet kan vara rimlig, men om den bara utgår från en grov geografisk indelning kan den bli katastrofal för skärgårdssamhällen i hela landet, skriver flera C-politiker.

Under strecket
Publicerad

Några mil öster om det snabbväxande Storstockholm ligger en av Sveriges glesbygder, Stockholms skärgård. Här finns små ö-samhällen som Möja, Ingmarsö, Ornö och Utö, med en verklighet som på många sätt liknar avlägsna byar i Norrlands inland. Långa avstånd, dyra transporter, åldrande och vikande befolkning, stort eget ansvar för samhällsservicen och relativt låga inkomster. Men också driftiga småföretagare, möjligheter till en unik livsstil och en förutsättning både för värdefullt kulturarv, levande kulturlandskap och rekreation och fantastiska upplevelser för tiotusentals fritidsboende och hundratusentals besökare från när och fjärran.

Dagens strandskydd är ett av de största hindren för skärgårdssamhällenas överlevnad. Det hindrar tillkomsten av bostäder för generationsskiften, barnfamiljer och nya medarbetare, och det försvårar för småföretag och offentlig verksamhet. Bristen på byggbar mark leder också till högt uppdrivna fastighetspriser som gör boendet orimligt dyrt i förhållande till skärgårdens inkomstnivåer.

Annons
Annons
Annons