Skapa ett kongresscentrum - nu!

Under strecket
Publicerad
Annons

Den senaste tiden har det förts en något skev debatt om planerna på en ny kongressanläggning i huvudstaden. Stockholm är en av världens främsta kongresstäder. Kongresser och företagsmöten omsätter årligen mer än tre miljarder kronor och bidrar direkt till nära 4 000 arbetstillfällen i bland annat hotell- och restaurangsektorn.

En av de största kongresserna som överhuvudtaget genomförs är den europeiska kardiologkongressen. När Stockholm år 2001 stod värd för denna kongress medverkade nära 20 000 deltagare. Den pågick i fem dygn och varje kongressdeltagare beräknades spendera 3 000 kronor per dygn. Bara denna kongress bidrog alltså till en omsättningsökning på 300 miljoner kronor.
Nathalie Pinelli, kongresschef på kardiologkongressen, förklarar valet av kongresstad så här: ”det är tre nyckelfrågor som är vägledande i valet av kongresstad - tillräcklig hotellkapacitet för deltagarna, ett välanpassat kongresscenter och goda kommunikationer till en stor flygplats”.
Under 1990-talet led Stockholm av stor
hotellbrist och många kongressdeltagare tvingades övernatta i Uppsala och Västerås. De senaste åren har ett flertal nya hotell tillkommit och än fler är på väg. Genom ett större och mer mångfacetterat hotellutbud stärks Stockholms konkurrenskraft på den internationella mötesmarknaden.

Annons
Annons
Annons