Annons

”Skapa arkitektur som tar hänsyn till människan”

Förortens bostadsområden förtätas allt mer – med motiveringen att vi ska bygga stad. Men det bestående intrycket är knappast stadsmässighet utan snarare torftiga områden med överdimensionerade huskroppar och mycket asfalt, skriver Ludmilla Larsson, Marika Khodr och Johanna Gill. 

Under strecket
Publicerad

Annedal i Sundbyberg.

Foto: Marika Khodr

Filmstaden i Solna som stod färdig 2001.

Foto: Författarna

Sverige slår rekord i bostadsbyggande men alltför få nya bostadsområden erbjuder goda livsmiljöer. Vi behöver en helt ny riktning i svensk stads­utveckling och en mer människovänlig arkitektur. Ansvaret för detta vilar på Sveriges kommuner.

Under miljonprogrammets dagar byggdes det mycket och på det stora hela inte särskilt bra. Samma sak sker i dag trots allt vi vet om de negativa konsekvenserna. Det märkliga är att det sker utan större debatt. När väl kvaliteten debatteras handlar det om bristen på spännande arkitektur snarare än livskvaliteter. Vi tror inte att det är spännande arkitektur människor behöver. I stället är det något så enkelt som vackra, mysiga och gröna stadsrum vi behöver se mer av. Kort sagt, en mer människovänlig arkitektur.

Annons
Annons
Annons