Annons
X
Annons
X

Skånepolisen ville söka på etnicitet

Skånepolisens länskriminalenhet har tidigare kritiserat den nya polisdatalagen och menade att polisen börde få använda etnicitet som begrepp vid sökningar. Det väcker frågan om huruvida dessa poliser har kringgått regelverket, skriver Roger Haddad (FP), ledamot av Rikspolisstyrelsens styrelse.

BRÄNNPUNKT | ROMREGISTRET

Säkerhets-och integritetsskyddsnämnden bör beakta Skånepolisens tidigare yttrande och kritik mot regeringens polisdatalag som man ansåg inte gick tillräckligt långt.
Roger Haddad

För ett år sedan uppmärksammades runt om i Sverige att romer funnits i landet i 500 år. Det hölls seminarier, kulturarrangemang och högtidliga tal i riksdagen och utanför för att lyfta romernas historia och förhoppningsvis lära oss något av historien. Ett par särskilt uppmärksammade åtgärder som svenska staten var ansvarig för var dels tvångssteriliseringen av i huvudsak romska kvinnor utifrån dåtidens rasbiologiska anda, dels att romska barn först hundra år efter att skolplikt infördes i Sverige tilläts att gå i skolan.

Även om Skånepolisens register över romer nu uppmärksammats efter avslöjandena i Dagens nyheter har fokus i första hand legat på hur länder som Ungern, Italien och Frankrike behandlar romerna. Men romer i Sverige har länge utsatts för diskriminering. Senaste exemplet var person som inte fick hyra en släpkärra vid en bensinmack. Andra exempel finns från bostadsbolagen som inte vill hyra ut till romer.

Annons
X

Just nu utreds Skånepolisen av flera instanser för att de sedan 2009 upprättat ett register i brottsförebyggande syfte. Enligt polisens uppgifter finns 4700 namn – samtliga är romer eller har direkt koppling till romer. Barn och avlidna finns med. Rikspolischefen och justitieministern är kritiska – men alla försvarar polisens möjlighet att registrera. Rikspolischefen är dock kritisk till dess omfattning och att man inte skött registret.

Skånepolisen har enligt uppgift inte skött materialet, gallrat eller motiverat varför just de personerna finns med i registret och inte minst hur det har resulterat i ett samlat register på över 4000 romer som också kallas ”kringresande”. Vi som arbetat med romska frågor på olika sätt vet att just det begreppet används särskilt i sammanhang som berör romer.

Nu finns röster som menar att vi ska ta till oss Skånepolisens yttrande till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN; där de tar avstånd från att registret är baserat på romer som etnisk grupp. Huruvida detta stämmer får nämnden och inspektionen visa.

Men det är i ljuset av denna debatt – att det trots allt förekommer så kallade känsliga uppgifter i registret – som enligt Rikspolischefen kan förekomma för att lösa allvarliga brott och om det är ”absolut nödvändigt” att utgångspunkten måste vara att riksdagens beslut genom polisdatalagen är det som ska styra verksamheten. Ledande polischefer menar att även om det är tillåtet att föra register över barn och så kallade känsliga uppgifter – så innebär det inte att man ska göra det av andra skäl. Ställningstagandena i sådana principiella frågor måste bli tydligare – antingen är det tillåtet eller så är det inte det.

Det som är särskilt intressant i ärendet polisdatalagen – som Skånepolisen stöttar sig på i sitt arbete – är att inför riksdagens beslut om ny polisdatalag som trädde ikraft 2012 så kritiserades regeringens förslag av Kristina Hallander Spångberg, jurist vid gränspolisenheten vid länskriminalen i Malmö eftersom den inte gav polisen möjlighet att använda uppgifter som sexuell läggning eller etnicitet som sökbegrepp. Skånepolisens länskriminalenhet anser att dessa uppgifter tvärtom skulle bidra till att de kan lösa fler brott.

När nu Dagens nyheter avslöjat registret med över 4000 romer hos just Skånepolisen borde Säkerhets-och integritetsskyddsnämnden beakta Skånepolisens yttrande och kritik mot regeringens polisdatalag som man ansåg inte gick tillräckligt långt. Kan det vara så att vissa poliser, upp till 100 med behörighet att söka i registret, trots polisdatalagens restriktioner kringgick regelverket i alla fall?

ROGER HADDAD (FP)

riksdagsledamot för Västmanland, ledamot av Rikspolisstyrelsens styrelse

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X