Annons

”Skandalöst att Vättern används som skjutmål”

Foto: Jonas Forsberg/Naturfotograferna/TT

FMV:s miljöfarliga tillstånd för provskjutningar i Vättern måste omprövas och miljölagstiftningen respekteras. Det skriver Elisabeth Lennartsson, Aktion Rädda Vättern.

Under strecket
Publicerad

I dag, den 18 november, är det tio år sedan Försvarets materielverk (FMV) fick tillstånd av länsstyrelsen att använda Vättern som skjutmål. Att detta tillstånd får fylla tio år är en sorg för vår demokrati – och en skam för svensk miljöförvaltning. FMV har utnyttjat ett undantagsvillkor i detta tillstånd till hänsynslösa granatbeskjutningar av norra Vättern, helt nära fiskeförbudsområden och till och med mitt under fiskens lekperiod. Aktion Rädda Vättern har överklagat till länsstyrelse och mark- och miljödomstol. Vi har anmält villkorsbrott till Åklagarmyndigheten. Vi har krävt att både tillsynsmyndigheten, Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), och miljödepartementet ska agera. Nu vädjar vi till demokratiminister Amanda Lind att initiera en granskning av hur FMV:s tillstånd kom till och hur det används i dag.

Redan före andra världskriget och under kalla kriget användes Vättern som militär måltavla. Bland annat yrkesfiskarna protesterade i omgångar. Till sist ingrep regeringen med ett beslut som fortfarande citeras på Försvarsmaktens hemsida: ”Skjutning med brisant ammunition (det vill säga skjutning med granater som exploderar över mark eller vattenytan) är förbjuden i Vättern sedan 1978.”

Annons
Annons
Annons