Annons
X
Annons
X

Skandalen har stärkt SD-anhängarna

I Novus väljarbarometer för november får Sverigedemokraterna rekordhöga 8,6 procent. Vad är det som ligger bakom detta ökade stöd och har Expressens avslöjande haft någon påverkan på opinionen? Den frågan försöker Novus vd Torbjörn Sjöström svara på i den här debattartikeln.

BRÄNNPUNKT | SD-KRISEN

Felaktiga undersökningar riskerar att snedvrida opinionen och skapa falska förutsättningar, något som skett kring SD.
Torbjörn Sjöström

Grunden till Sverigedemokraternas tillväxt har lagts genom ett antal mätningar som saknar vetenskapligt stöd. Genom undersökningsföretag som arbetar med självrekryterade paneler har man öppnat upp en effektiv kanal för de grupper som skriker högst.

Självrekryterade paneler innebär att alla som vill kan anmäla sig och vara med i undersökningar, ofta söker man sig aktivt till dessa för att få en belöning eller säga sin mening. Traditionellt har alla undersökningar genomförts med slumpmässigt urval, slumpen borgar för att alla grupper/åsikter kommer med och undviker att vissa blir överrepresenterade. Grunden i alla vetenskapligt underbyggda undersökningar. I en väljarbarometer är det självklart viktigt att alla personer och åsikter kommer till tals. Utan ett slumpmässigt urval är det också omöjligt att ange en felmarginal på en mätning eller säga om en förändring är statistiskt säkerställd.

Annons
X

I Novus studier ser vi att antalet Sverigedemokrater är kraftigt överrepresenterade i undersökningar baserade på självrekryterade paneler. Medierna har också effektivt synliggjort detta och presenterat mätningar med väldigt höga partisympatissiffror för just Sverigedemokraterna. Förklaringen till deras överrepresentation i mätningarna är främst deras engagemang och nätaktivitet. Samma sak som man ser i tidningarnas kommentarsfält på nätet där Sverigedemokraternas sympatisörers aktivitet i flera fall lett till att tidningarna helt tvingats stänga av kommentarsmöjligheten.

Genom detta läggs grunden för en ökning i opinionen till en helt annan nivå än om dessa felaktiga mätningar inte presenterats. Sverigedemokraternas roll som ett starkt alternativ till de mer etablerade partierna cementeras i medierna och i folks medvetande.

Men detta är inte hela förklaringen till deras tillväxt i våra siffror, det förklarar inte varför vi ser en tydlig tillväxt från främst slutet på september och rekordhöga siffror i november.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För att bringa lite mer klarhet i hur väljarkåren bakom Sverigedemokraterna ser ut har vi på Novus undersökt inställningen till ett antal politiska frågor under perioden 25-30 oktober, innan Expressens avslöjande, samt precis efter, 15-25 november. Utifrån dessa mätningar kan vi dra slutsatsen kring vilka frågor som är viktigast samt om det har skett någon ändring i attityden till partiet genom Expressens avslöjanden.

  De två viktigaste frågorna enligt SD:s väljarkår handlar om att begränsa invandringen och tuffare tag mot brottslingar.

  • I oktober stödde 93 procent av deras väljare Sverigedemokraterna för att de vill begränsa invandringen, 92 procent ansåg fortfarande detta i november.

  • 97 procent ansåg i oktober att Sverigedemokraterna är de enda som vågar pratat om Integrationsproblemet, i november ansåg 99 procent att det är så.

  • 90 procent ansåg i november att Sverigedemokraterna står för tuffare tag mot brottslingar, även detta stöd är oförändrat jämfört med oktober då 91 procent ansåg att så är fallet.

  • 50 procent ansåg att en röst på Sverigedemokraterna är en proteströst mot de etablerade partierna i november vilket är en uppgång jämfört med oktober då det var 37 procent som ansåg detta.

  De ökade stödet i vår väljarbarometer och avsaknaden av förändring i värderingar kring kärnfrågorna visar att om Expressens avslöjande haft någon påverkan alls så har det stärkt Sverigedemokraterna. Fler anser nu att en röst på Sverigedemokraterna är en protest mot det som händer inom övriga partier.

  Om vi tittar närmare på vilka som sympatiserar med Sverigedemokraterna består de av en mansdominerad väljarkår (68 procent män, 32 procent kvinnor). De flesta väljarna finns i åldersgruppen 18-29 år samt 50-64 år och 85 procent har som högst avslutat gymnasiet (50 procent endast grundskola).

  Utan högre utbildning blir sårbarheten och osäkerheten större inför de varsel som nu sker runt om i landet samt de ekonomiska problem som blir allt mer påtagliga i Sverige.

  I en orolig tid med komplicerade ekonomiska samband och snabba förändringar eftersöks enkla svar på svåra problem. Det är politikernas roll att komma med lösningarna. Sverigedemokraterna har ett enkelt svar: Genom att starkt begränsa invandringen och ta tuffa tag mot brottsligheten löser man problemen som finns i Sverige.

  Tar man då i beaktande den brist på ideologi, värdering och enkla svar från de andra partierna drar Sverigedemokraterna till sig de som söker lösningar de kan förstå och vill protestera mot de andra partiernas otydlighet.

  Har då Expressens avslöjande påverkat Sverigedemokraterna?

  Vi ser inget som tyder på att det har skadat Sverigedemokraterna som parti bland de egna sympatisörerna, även om de interna strider som uppdagats och de avhopp som nu sker eventuellt kan påverka deras stöd framåt. På kort sikt har det snarare stärkt dem. Avslöjandet har inte ens gett en tydligare polarisering i våra mätningar. Tittar man på frågan om man anser att Sverigedemokraterna är ett invandrarfientligt parti så anser 77 procent av deras väljare att så inte är fallet. Bland svenska folket i stort är åsikten däremot det rakt motsatta och hela 75 procent anser att Sverigedemokraterna är mycket eller ganska främlingsfientliga. Även dessa siffror är desamma i oktober som i november.

  Önskan att återrapportera sensationella siffror stödda av undersökningar som saknar grund kan synas harmlös men opinionsmätningar är en viktig komponent i ett demokratiskt samhälle. Felaktiga undersökningar riskerar att snedvrida opinionen och skapa falska förutsättningar. Kring Sverigedemokraterna har detta skett och har påverkat den uppgång vi nu ser.

  Medias vilja att under hela 2012 från och till utropa Sverigedemokraterna som det tredje största partiet stämmer fortfarande inte, däremot har de en statistiskt säkerställd uppgång.

  TORBJÖRN SJÖSTRÖM

  vd Novus

  Fler debattartiklar om SD:

  SD-ledaren Jimmie Åkesson på en presskonferens den 14 november. Foto: INGVAR KARMHED

  Vad kan du om Sverigedemokraterna?

  Testa dina kunskaper i
  SvD:s quiz

  ”Blattelover”, filmerna och lögnerna svd.se
  Annons
  Annons
  X

  SD-ledaren Jimmie Åkesson på en presskonferens den 14 november.

  Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X