X
Annons
X

Skandalbolaget Interfox behöver nya pengar

Krisen i bolaget Interfox växer. Nu vill det handelsstoppade bolaget fylla på kassan med 22 miljoner kronor.

Interfox Resources har varit handelsstoppat på Aktietorget sedan den 21 november förra året. Aktietorget motiverar det utdragna handelsstoppet med att en återupptagen handel kan ”riskera att skada investerarnas intressen”.

Aktietorget hänvisar vidare till att oljeprospekteringsbolagets ”finansiella ställning, kompetens, organisation och ägare inte uppfyller värdepappersmarknadens grundläggande krav på sundhet samt att noteringen riskerar att skada förtroendet för värdepappersmarknaden och AktieTorget”. Därför kvarstår handelsstoppet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X