Annons
X
Annons
X

Skandalbolag klandrar andra

Findus följer bland andra SL i spåren. När något går snett, lägg ansvaret på en rumänsk leverantör eller en städerska hos en underleverantör. Det är långt fler bolag än Vattenfall och Telia Sonera som måste se över sin relation till begreppet ansvar, från ägare och styrelse och ned i hela organisationen.

”För oss på Findus är köttets kvalitet och säkerhet helt avgörande. Vi är mycket noggranna vid val av våra leverantörer. Vi samarbetar enbart med utvalda, seriösa leverantörer som vi känner och har fullt förtroende för.”

Så inleder det riskkapitalägda Findus sin syn på kött under rubriken ”Vårt ansvar” på den egna hemsidan. Därpå följer detaljerade beskrivningar om alla regler, direktiv och förordningar som följs, och vilka länder köttet kommer ifrån. Rumänien verkar dock inte ingå där.

”Varumärket Findus står som garant för kvalitet och säkerhet. Detta gör vi aldrig avkall på. Det har med trovärdighet att göra och är avgörande för vår långsiktiga framgång.”

Annons
X

Och när det gäller grönsaker heter det ”Likaväl som att säkerställa att våra grönsaker är av förstklassig kvalitet, tar vi ansvar för att de odlas och framställs med minsta möjliga belastning på miljön.”

Det hela låter onekligen väldigt bra. Men beskrivningen är dessvärre långt ifrån de väldigt invecklade turer av under-under-under-leverantörer som nu lett fram till en köttskandal i hela Europa, där Findus vill framställa sig som hjälten som anmält att innehållet i de egna produkterna inte överensstämmer med vad bolaget självt anger.

De stolta orden om miljöbelastningen kring grönsakerna stämmer heller inte så väl överens med höstens fiskdöd i Vegeån i skånska Bjuv, som berodde på stora
utsläpp från Findus ärtproduktion. Där polisanmäldes Findus för miljöbrott.

• LÄS MER:
Tre miljoner kilo Findusärtor måste kastas

Å andra sidan får Telia Sonera toppbetyg i välrenommerade Transparency Internationals rankning av antikorruptionsarbete. Det som granskats är vad Telia Sonera sagt om sitt antikorruptionsarbete på hemsidor och i årsredovisningar. Vad bolaget sedan gjort i verkligheten är uppenbarligen en helt annan sak.

Telia Sonera tvingas nu byta ut
nästan hela sin styrelse, och ta in några experter på det hållbarhetsarbete som hittills mest varit en kuliss – om än en prisbelönt sådan. Metodiken att inget märka, inget se och inget höra har obönhörligen avslöjats.

• LÄS MER:
Jansson: ”Vi måste en nivå över det legala”

Den metoden verkar i svenskt näringsliv allra mest populär när det gäller delar av verksamheten som ligger långt bort geografiskt eller sköts av underleverantörer i allt längre och mer komplicerade kedjor.

Går inte SJ:s tåg ligger ansvaret nästan alltid hos någon annan i det sönderslagna system som blivit resultatet av avregleringen.

Om SL har så allvarliga säkerhetsbrister att ett tåg på Saltsjöbanan kan åka in i ett bostadshus läggs skulden omedelbart på en städerska, kontrakterad av underleverantören Arriva.

Går inte SJ:s tåg ligger ansvaret nästan alltid hos någon annan i det sönderslagna system som blivit resultatet av avregleringen.

Fungerar inte strömmen ligger alltid felet hos någon annan än den som kunden har köpt sin el av.

Uppdagas allvarliga missförhållanden i en fabrik som gör elektronik eller kläder är felet alltid hos en lokal tillverkare på andra sidan världen, och inget som det konsumentföretag som säljer till de svenska kunderna kan lastas för.

• LÄS MER:
Oppositionen kräver svar från Reinfeldt

**• LÄS MER:
Nuonkris träffar Reinfeldt i magen
**
Missförhållanden inom vård, skola eller omsorg skyller den myndighet som egentligen har ansvaret på någon inköpt leverantör.

Det finns ofta en logik i att företag och organisationer koncentrerar sig på det som de är bäst på. Alternativet riskerar att skapa enorma bolag, som snarast kvävs av sin egen storlek och internbyråkrati. Att olika nischade företag får slåss om att till bästa pris och kvalitet utföra ett uppdrag kan därmed många gånger ge ett bättre resultat för både konsumenter, ägare och samhälle.

Men det ställer krav på upphandling och tillsyn. Som vanligt börjar det i toppen, med de offentliga organ som ska sköta granskningen av allt från finans och vård till livsmedel. Inom livsmedel är ansvaret exempelvis spritt på flera hundra olika myndigheter.

Men en upphandling som nästan konsekvent handlar om lägsta möjliga pris kan sällan fullt ut nå de kvalitetskrav som så många företag och organisationer skryter med. Det kortsiktigt enklaste kan då vara att ta till Telia Soneras ”Tre Apor-metod” och hoppas att det inte spricker. Eller att det i så fall inte upptäcks.

Ett alternativ då kan vara som
Husqvarna gjorde i förra veckan, så kallad insourcing. Verkstadskoncernen investerar en miljard kronor för att själva producera motorsågskedjor och cylindrar som tidigare köpts in utifrån. Produktionen läggs dessutom i Huskvarna och i Nashville i USA.

• LÄS MER:
Fördubblad förlust för Husqvarna

Om inte annat blir det svårare att skylla ifrån sig om det blir fel på kvaliteten.

Ett annat alternativ är att ha en upphandling och tillsyn som verkligen kan stå för de stolta ord som presenteras för kunder, ägare och andra intressenter.

Näringslivsquiz v7 quiz.svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X