Annons

Skakade men inte riktigt rörda

Under strecket
Publicerad

EU | Europeiska rådet

I det senaste numret av tidskriften Axess (5/05) intervjuas den franske statsvetaren och Europakännaren Dominique Moïsi om läget efter folkomröstningarna i Frankrike och Holland. Hans slutsats är att nejen till EU:s konstitution kan ses som en historisk vändpunkt. Berlinmurens fall har uppfattats som det symboliska slutet på efterkrigsperioden, men Moïsi menar att i en framtid kan det bli medborgarnas avståndstagande från det gamla EU som uppfattas som den verkliga slutpunkten:
”...ett slut på bilden av andra världskriget som vägröjare för Europas uppbyggnad. För de unga är den bilden, av miraklet Europa, inte en realitet. Den motiverar dem inte.”
Moïsis tankar är provocerande och tänkvärda. Någonting har verkligen hänt. Det både märktes och inte märktes när EU:s stats- och regeringschefer diskuterade framtiden för EU:s konstitution. Visst är de skakade, men de verkar inte riktigt rörda. Det är naturligtvis rätt att lägga ratificeringsprocessen på is och i stället ta en tankepaus på åtminstone ett
år, men längre räckte inte deras politiska fantasi. Budskapet från Europeiska rådet i Bryssel är att konstitutionen inte ska omprövas. Den mödosamt framförhandlade texten är den bästa möjliga. Öppenheten har varit den störst möjliga, ja närmast unik. Plan B är således plan A igen, fast vid ett senare tillfälle.

Annons
Annons
Annons