Annons

”Skadligt med för höga krav inom återvinning”

Foto: Martina Holmberg/TT

Om krav på alltför hög renhet i återvunnet material skulle bli verklighet får en stor del av dagens återvinning helt enkelt läggas ner, liksom ambitionen om en mer cirkulär ekonomi. Det skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

För att bland annat minska utsläppen av växthusgaser behöver vi hantera våra materiella resurser mycket effektivare än i dag. I en mer cirkulär ekonomi behöver vi utöka återvinningen så att mer material kan användas igen, och mindre material faller ur systemet och går till spillo. Det är en förutsättning om vi ska klara nationella och globala miljö- och klimatmål.

Materialåtervinning är i de allra flesta fall mer resurseffektivt än att bryta nya råvaror i naturen. För till exempel aluminium, en av våra vanligaste metaller, kräver återvinningsprocessen bara 5 procent av den energi som behövs för att producera ny aluminium från mineral. Dessutom minskar en eventuell miljöpåverkan från själva gruvbrytningen. Även för plaster är materialåtervinning mycket mer resurseffektivt än att producera ny plast från olja.

Annons
Annons
Annons