”Skadliga regler leder till onödiga konkurser”

Regeringen bör göra något åt problemen kring företrädaransvar. Det skriver professorerna Carl Svernlöv och Roger Persson Österman gemensamt och varnar för att företag tvingas gå i konkurs i onödan.

Under strecket
Publicerad

Roger Persson Österman och Carl Svernlöv

Foto: Privat
Annons

Entreprenörskapsutredningens referensgrupp visar på många av de problem som det skatterättsliga företrädaransvaret ger upphov till. I stället för att följa riksdagens uppmaning att snarast låta utreda det skadliga regelverket kommer regeringen nu med förslag om att ytterligare utvidga företrädaransvaret till att omfatta ersättning till långtidssjuka medarbetare. Det är en farlig väg att gå.

För en företagare kan det vara ansvarsfullt att lägga ner ett förlustbringande aktiebolag i tid. Men det kan även vara ansvarsfullt för ägare eller ledande företrädare att vidta kraftfulla åtgärder för att rädda ett företag med ekonomiska problem och därigenom säkerställa fortsatt anställning för personalen. Det säger sig självt att det inte kan vara ansvarsfullt att lägga ner en verksamhet och friställa all personal så fort ekonomiska problem uppstår i ett bolag.

Annons
Annons
Annons