Annons
X
Annons
X

Skadlig populism förlänger krisen

Näringslivet ifrågasatt Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann krävde på Brännpunkt i torsdags ett mindre girigt och mer långsiktigt och ansvarstagande näringsliv. Nu svarar Signhild Arnegård Hansen, ordförande för Svenskt Näringsliv, med att anklaga politikerna som talar om höga bonusar och snabba klipp för orättvis svartmålning av företagandet i Sverige.

I den ekonomiska krisens spår förs en allt mer onyanserad debatt om villkoren för svenska företag. Många politiska företrädare utnyttjar spektakulära bonusvillkor i ett fåtal företag – främstfinansiellabörsföretag – för att misstänkliggöra hela näringslivet.

Varför detta görs är lätt att förstå – populistiska poänger avleder uppmärksamheten från politikernas eget ansvar. Icke desto mindre är den typen av retorik skadlig.

Som företrädare för den svenska företagsamheten kan jag inte stillatigande acceptera det sätt på vilket näringslivet nu svartmålas, det näringsliv som försett politikerna med resurser att fördela.

Annons
X

Alltför ofta förs den politiska debatten som om de offentliga medlen skapats av staten själv. Men de offentligas resurser kommer direkt och indirekt från företagens produktion och handel, samt genom de löner och skatter som företagen, dess anställda och ägare betalar.

Visst finns enskilda exempel på vidlyftiga ersättningar och bonusvillkor som provocerar. Inte sällan är dessa resultatet av att enskilda personer utnyttjat det faktum att deras bolag saknat synliga, långsiktiga och handlingskraftiga ägare. Detta är ett problem, helt klart. Men det är inget generellt fel hos den svenska företagsamheten.

Företag runtom i landet är mycket hårt pressade av den ekonomiska krisen. Många tvingas varsla, de som vill växa har svårt att få krediter för nödvändiga investeringar, på vissa håll står verksamheten helt stilla på grund av bristande orderingång.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ett stort antal företagare jobbar utan lön och sätter allt de äger och har i pant för att verksamheten ska överleva.

  För de företagare som lever i denna verklighet är det inget annat än ett hån att anklagas för girighet på grund av villkor som gäller för en handfull välbetalda chefer i några stora börsföretag.

  Den bild debatten allt för ofta ger av företagsamheten är som hämtad från LO:s årliga rapport om ”maktelitens inkomster”, där 50 (!) vd:ar med mycket höga inkomster framställs som representativa för det svenska näringslivet.

  Av Svenskt Näringslivs 55000 medlemsföretag är drygt två tredjedelar små, ägarledda företag med färre än tio anställda. Nio av tio har färre än 50 anställda. I de allra flesta av dessa företag finns inga bonusar, inga vidlyftiga pensionsavtal och inga fallskärmar. Visst är lönerna ofta rörliga, men framförallt neråt: om verksamheten går dåligt får vd ofta ingen lön alls.

  De personer som leder de större medlemsföretagen – med fler än tio anställda – har en medianlön på 75900 kronor i månaden. Lönespridningen är mycket stor. Tio procent tjänar mindre än 39000 kronor, medan 10 procent tjänar 158000 kronor eller mer. Då är inte den största och lägst betalda gruppen – de med färre än tio anställda – medräknade. De allra flesta företagare har mindre betalt än de politiker som i svepande ordalag fördömer svenska företagare som ”överbetalda”.

  Den mytbild som förmedlas är inte bara felaktig och nedsättande för alla de företagare som lever under helt andra förutsättningar. Den riskerar dessutom att leda till utomordentligt okloka politiska beslut som gör det ännu svårare att anställa och investera – och därmed förlängs den ekonomiska krisen ytterligare.

  Jag har sympati för de politiker som vill få bort avarter i de företag de kontrollerar. Men dessa avarter är inte skapade av marknadsekonomin eller svenska företagare i allmänhet. Girigheten finner vägar i alla ekonomiska system, och beror på makt utan insyn och ansvar.

  Jag ägnar en mycket stor del av min tid som ordförande i Svenskt Näringsliv åt att träffa företagare och diskutera vad som krävs för att de ska få bättre chans att överleva krisen – och kunna skapa nya jobb i Sverige.

  Det jag hör handlar om helt andra saker än de bilder som förmedlas i media. Önskemål om mindre regelkrångel – något som regering efter regering utlovat men inte lyckats leverera. Önskemål om ett förändrad, till det moderna näringslivet anpassat, anställningsskydd som bygger på kompetens och skicklighet i stället för på anställningstid.

  Per Schlingmann efterlyste i sin artikel (Brännpunkt 26/3) ett näringsliv som blir ’’en aktör som bidrar till att ta Sverige ur krisen’’. Det är exakt vad svenska företag är idag. Genom enträget arbete, stora personliga risker, ansvarstagande för anställda och genom att utveckla sina företag. För det är ju bara i företagen de nya jobben kan skapas.

  Bara företagen kan klara arbetslinjen.

  SIGNHILD ARNEGÅRD HANSEN

  ordförande Svenskt Näringsliv

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X