”Skadlig brist på akademisk kunskap i politiska toppen”

Även den nya regeringen Löfven tänker sig att politiskt skolade ministrar utan särskild akademisk bakgrund eller insikt i forskningens villkor ska leda Sverige in i ”kunskapssamhället”. Man kan inte längre föreställa sig en svensk statsminister med doktorsgrad eller en utbildningsminister med professur, skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch.

Under strecket
Publicerad

Statsminister Stefan Löfven med ministrarna i den nya regeringen.

Foto: Lars Pehrson
Annons

Vetenskapen är och förblir samhällets största och viktigaste kunskapsproducent. Man skulle därför kunna tro att de ministrar och andra politiker som ska leda oss in i ”kunskapssamhället” – ett mantra som upprepas av den nya löfvenska regeringen – själva besitter ovanligt hög akademisk kompetens och särskild insikt i det vetenskapliga kunskapssökandets villkor. Inget kunde emellertid vara mer felaktigt.

Om vi tar utbildningsnivån är det slående att ingen minister som tjänade under hela mandatperioden i den socialdemokratiska regering som styrde landet 2014–2018 var disputerad. Romson hade visserligen doktor i juridik (miljörätt) men tvingades lämna sin post i förtid. Dåvarande ministern för högskola och forskning saknade själv akademisk examen. Läget var inte bättre i tidigare alliansregeringen, där justitieministern varken hade juridisk eller annan examen.

Annons
Annons
Annons