X
Annons
X

Ska inte vara möjligt att ta patent på gener

USA:s högsta domstol har nyligen beslutat att bioteknikföretaget Myriad Genetics inte får ta patent på de två viktigaste bröstcancergenerna. Detta beslut bör leda till en ändring av den svenska genlagstiftningen. Det skriver professor Bengt Olle Bengtsson.

Våren 2004 bestämde riksdagen att "en isolerad beståndsdel av människokroppen … inbegripet en gensekvens … kan utgöra en patenterbar uppfinning". Lagförslaget hade sitt ursprung i ett EU-beslut som Sverige ansåg sig tvingat att ratificera.

Flera viktiga remissinstanser ogillade att det skulle kunna finnas patent på naturliga gensekvenser och på denna sida i Svenska Dagbladet försökte jag själv beskriva svagheterna i lagförslaget (28/2, 2004). Dels var det i grunden omoraliskt: Gensekvenser som utvecklats under miljarder år tillhör alla och skall inte kunna patentbeläggas. Dels var det onödigt: biotekniska framsteg betjänas inte av inskränkningar i tillgängligheten till biologisk grundinformation. Tvärtom – innovationer inom det biotekniska området gynnas av att kunskapen om naturliga gensekvenser är fritt tillgänglig.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X