Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Pernilla Ström: Ska hedningar helga Kristi Himmelfärd?

Ledare kolumnister

För några år sedan beskrev nationalekonomen Magnus Henrekson hur extrajobbande studenter lätt slog sina betydligt mer högutbildade och kvalificerade föräldrar när det gällde att kvittera ut högst timlön. Anledningen var inte bara att grundavdraget tillåter skattefria inkomster upp till ett visst belopp. Anledningen var också att studenter ofta jobbar under arbetstider som klassas som ”obekväma” och därför enligt kollektivavtal berättigar till uppemot dubbel ersättning.

Det konstiga, menade Magnus Henrekson, var att studenter premierades extra för att de jobbade just de lördagar och söndagar när de faktiskt ville och kunde jobba, det vill säga när de inte hade undervisning. Det blev inte så mycket debatt då. Fast frågan om de reglerade arbetstiderna är minst lika relevant i dag.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Av årets 365 dagar utgör, för en normal löntagare, ungefär 225 dagar arbetsdagar (sedan veckoslut, röda dagar och semestrar räknats bort). Under 120 dagar om året gör man alltså annat. Om detta är mycket eller lite kan diskuteras. Många har yrken där de själva kan styra över sina arbetstider och varifrån arbetsuppgifterna utförs. Andra är betydligt mer bundna till att vara på plats under vissa tider.

  Annons
  X

  Men också de borde kunna njuta en betydligt större frihet i val av arbetstider än vad som i dag är fallet. Ta våra röda dagar till exempel. Varför ska – i ett av världens mest sekulariserade länder – helgdagarna bestämmas av kristna högtider? Varför kan vi inte låta dem som vill, människor med andra kulturella och religiösa rötter, själva välja vilka dagar de ska kunna vara lediga?

  Det finns en poäng i att alla, nya som gamla svenskar, har gemensamt ledigt på nationaldagen den 6 juni. Men jag kan inte begripa varför exempelvis muslimer ska påbjudas ledighet under Långfredagen eller varför hedningar ska helga Kristi Himmelfärd. Det är möjligt att min sikt dunklas av att jag liksom flertalet andra småföretagare inte kan unna oss att göra skillnad på helg och söcken. Men jag ser hur åtskilliga kolleger håller stängt i onödan för att kostnaden att driva verksamhet på en röd dag blir för hög.

  Säkert skulle många hellre jobba söndagar om de i stället kunde vara lediga fredag – lördag. Jag inser dock att det vore ett alltför radikalt politiskt steg att ta. Men som ett experiment: varför inte låta varje arbetstagare själv bestämma hur hen vill fördela de cirka tio dagar som i dag noteras som röda i kalendern – givetvis med sedvanliga restriktioner vad gäller nödvändig bemanning? De flesta skulle säkert av tradition och ohejdad vana vilja ha det som nu. Men det är i så fall deras eget val – och inte något som vare sig staten eller facket borde lägga sig i.

  Pernilla Ström är småföretagare och styrelseproffs. pernilla@pernillastrom.se

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X