Hela denna artikel är en annons

Ska bredda Sveriges digitala kompetens

Sverige behöver vidta åtgärder som gör det möjligt för fler att utvecklas inom tech. Ett steg på vägen är Microsofts initiativ Skill Up Sweden.

Effekterna av coronapandemin är i allra högsta grad fortgående och ju längre dess påverkan kvarstår desto fler, och mer djupgående, blir konsekvenserna. De senaste månaderna har Sverige genomgått en stor digital transformation samtidigt som vi behövt anpassa våra kompetenser utefter en ny vardag.

Satsning som stärker Sveriges konkurrenskraft

Hela 70 000 IT-experter fattas i Sverige fram till 2022. Samtidigt säger en miljon svenskar att de vill arbeta inom IT. De flesta är även beredda att spendera upp till ett år på kompetensutveckling för att nå dit. Ändå larmas det om kompetensbrist. Sverige som land behöver vidta åtgärder som gör det möjligt för fler att utvecklas inom tech. Det är avgörande för att ta oss ur det kompetensnödläge som råder.

– Vi ser ett stort behov av att bredda den digitala kompetensen i hela Sverige, både på kort sikt till följd av coronapandemin och långsiktigt för att hjälpa alla de människor som nyttjar teknik i arbetslivet och i sin vardag. Microsofts initiativ Skill Up Sweden går ut på att bredda hela Sveriges digitala kompetens, både inom näringslivet och i offentlig sektor, så att Sverige kan stärka sin konkurrenskraft, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Läs mer och se Microsofts kostnadsfria utbildningsmöjligheterpulse.microsoft.com

Nya möjligheter till ett inkluderande samhälle

I början av sommaren presenterade Microsoft ett nytt globalt initiativ tillsammans med Linkedin och Github, som ett direkt svar på coronapandemins ekonomiska effekter.

Målsättningen är att genom digitala utbildningsresurser bidra till en höjd kompetensnivå för över 25 miljoner människor innan årsskiftet. Tre månader efter initiativets start har över 10 miljoner människor i 231 länder och territorium tagit del av utbildningsresurserna via opportunity.linkedin.com. I Sverige har över 60 000 personer nyttjat utbildningsresurserna och Sverige rankas på plats 23.

– Digitaliseringen skapar nya möjligheter till ett inkluderande samhälle. Den hjälper oss att utveckla klimatsmarta lösningar för en hållbar utveckling och den bidrar till att vi kan gå stärkta ur den kris som vi befinner oss i. Men det kommer kräva att vi ställer om och kompetensutvecklar Sverige för att möta de nya krav på utbildning och kompetens som behövs, säger Helena Kappen, ansvarig för Microsoft Sveriges initiativ Skill Up Sweden.

Läs mer om Microsoft härmicrosoft.se
Annons
Annons
Annons