Ska åsikter om homosex straffbeläggas?

Under strecket
Publicerad
Annons

Lena Svenaeus och Lars Viklund undrar på Brännpunkt den 4/11 vad som skiljer den ryske ministern Mironovs ord om att fördriva judesvin från Ryssland från Åke Greens yttrande om homosexuella. Skillnaden är uppenbar: Mironov var minister i ett land med sekellångt förtryck och hade en armé till sitt förfogande.
Green är pingstpastor. Han tar avstånd från våld och förnedring och talar om vikten av att visa andra respekt. Green har inte jämfört någon grupp med svin eller sagt att någon ska fördrivas från jordens yta. Svenaeus/Viklunds parallell till Mironov faller platt.

Green skiljer på de handlingar han kritiserar och individen, på sak och person. Åklagaren påstår inte ens att Greens förkunnelse utgör sådan hetspropaganda som ligger inom straffbestämmelsens kärnområde. I predikosituationer är det normalt straffritt att citera religiösa texter och uppmana att följa dem.
Green använder starkt språkbruk och metaforer för att illustrera den utveckling han ser i samhället på sexualmoralens område. Hans
predikan saknar dock helt den rasöverhöghetstanke som legat till grund för hetsbestämmelsen.

Annons
Annons
Annons