Sjukvården missar att hitta donatorer

Endast 64 organdonationer från avlidna har utförts under det första halvåret. Trots att donationsviljan är den högsta i Europa är Sverige bland de sämsta i jämförelse med övriga länder. Flera stora sjukhus är mycket dåliga på att identifiera möjliga donatorer och tillvarata organ. Osäkerhet om regelverket är ett av hindren för donation. För de 800 patienter som behöver en transplantation har detta fått svåra konsekvenser, skriver en rad debattörer.

Under strecket
Publicerad
ERIK G SVENSSON/SCANPIX
Foto: ERIK G SVENSSON/SCANPIX
Annons

Det är allvarligt att vi har så få organdonationer i Sverige. Varierande engagemang vid intensivvårdsavdelningarna och brister i organisationen är en del av problemen. Men det finns fler. Sverige har betydligt färre vårdplatser än andra jämförbara länder och vi har minst antal intensivvårdsplatser i Europa efter Portugal. Intensivvården ska rädda liv vid olycksfall, svåra sjukdomstillstånd och vårda patienter efter större operationer. Det är först då alla vårdinsatser har tömts ut som organdonation kan bli aktuellt. Om det råder brist på intensivvårdplatser så får organdonation låg prioritet. Vi vill därför påpeka att organdonation är en obligatorisk och livräddande arbetsuppgift för intensivvården, även om de patienter som behöver organen vårdas på andra kliniker vid andra sjukhus.

Annons
Annons
Annons