X
Annons
X

Sjukvården måste våga fråga om sex

Trots att det är känt att psykisk ohälsa och diffusa fysiska symtom kan ha samband med negativa erfarenheter av sex, ställs sällan frågor om detta i sjukvården. Men sjukvårdspersonal bör oftare ta upp ämnet, skriver barnmorskan Eva Wendt, med anledning av diskussionen kring ”prata om det”.

Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att prata om sexualitet, relationer och eventuella övergrepp. Om inte annat är detta kristallklart efter den 18 december då skribenten och programledaren Johanna Koljonen startade en debatt genom att twittra om sina egna erfarenheter av sexuella övergrepp. Den 19 december började ett löst nätverk ta form och websidan www.prataomdet.se startade med stor genomslagskraft, även internationellt.

En stor mängd män och kvinnor har den senaste veckan skrivit om erfarenheter av sexuella övergrepp och detta visar på ett uppdämt behov av att prata om ämnet. Men inläggen handlar inte bara om kriminella övergrepp utan även om erfarenheter av obekväma sexuella situationer där människor känt stora sexuella krav och förväntas vara ”till lags”.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X