”Sjukvården måste ta över ansvar för missbrukare”

Det är hög tid att förändra beroendevården för att minska utslagning och tidig död. Det som krävs är att samla behandlingsansvaret hos sjukvården. De parallella system som finns idag leder till bristande resurser och ojämlikhet mellan olika landsändar, skriver Gerhard Larsson som ledde Missbruksutredningen.

Under strecket
Publicerad
Dagens fördelning av samhällets ansvar när det gäller missbruk motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats, skriver Gerhard Larsson.

Dagens fördelning av samhällets ansvar när det gäller missbruk motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats, skriver Gerhard Larsson.

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Gerhard Larsson.

Gerhard Larsson.

Foto: Privat
Annons

Brister i beroendevården har på nytt uppmärksammats på senare tid. Förhållanden, som många av de 500 000 personer med beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningspreparat, dagligen upplever. Brister som sena behandlingsmöjligheter, att bostadsort avgör om insatser överhuvudtaget ges, att samsjukligheten behandlas var för sig med långa väntetider. Den yttersta konsekvensen är att – medan antalet dödsfall i stora sjukdomsgrupper minskar – så fortsätter de öka av droger, nu senaste året 3000 dödsfall.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons