Sjukvården är överadministrerad

Under strecket
Publicerad
Annons

Det finns tårtlager på tårtlager med administration inom sjukvården som metodiskt upprätthålls av Landstingsförbundet. I en intervju i Ekot 8/7 förespråkar en ekonom på Landstingsförbundet besparingar inom sjukvården genom nedläggningar av existerande små akutenheter, vilket enligt Landstingsförbundets ekonom inte skulle inverka på vårdkvaliteten (hur nu han som ekonom kan ha en korrekt uppfattning om den saken). Det föresvävade uppenbarligen inte ekonomen att sjukvården är överadministrerad.

Varje självständig enhet inom sjukvården har en administration. Landstingen har egna sjukvårdsadministrationer och Landstingsförbundet har sin administration. Dessutom har socialstyrelsen en egen administration. Det är inte att undra på att bara mindre än två tredjedelar av skattepengarna till sjukvården går till patienterna, resten hamnar i fickan på de många administratörerna. För att inte tala om det landstingsägda Locum, som tar ut överpriser för fastigheter som sjukvården hyr, varav en del av intäkterna uppenbarligen går åt till lyxresor och fester åt de anställda i Locum. Hur ineffektivt landstingens administration fungerar kan visas med exemplet Sankt Görans sjukhus som drivs privat. Sjukhuset säljer tjänster och operationer till landstinget till 30 procent lägre pris än landstinget i Stockholm själv kan producera tjänsterna för. Därmed förespråkas inte privat sjukvård, utan exemplet visar kostnaden för sjukvård med en normalt dimensionerad administration.

Annons
Annons
Annons