Sjukskrivning på deltid minskar inte frånvaron

Sjukskrivning på deltid innebär inte att sjukfrånvaron minskar snabbare, tvärtom leder det till längre sjukskrivningsperioder. Och varken sjuklöneperioder eller företagshälsovård ger i sig några positiva effekter på sjukfrånvaron. Det gör däremot en effektivare försäkringsadministration, enligt en rad forskare.

Under strecket
Publicerad
Annons

De som i dag är sjukskrivna på deltid är oftast sjukare än de som är sjukskrivna på heltid. Deltidssjukskrivna, som oftare är kvinnor än män, är också sjukskrivna längre än heltidssjukskrivna. Dessutom är sjukskrivning på deltid vanligare bland höginkomsttagare än bland låginkomsttagare. Det framgår av forskningsantologin ”Den höga sjukfrånvaron - sanning och konsekvens”.

- Som deltidssjukskrivning används i dag leder det inte till snabbare återgång i arbete. I stället finns det en stor risk att deltidssjukskrivna arbetar som om de arbetade heltid, säger Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap vid Arbetslivsinstitutet.
Varför relativt högbetalda kvinnor blir sjukskrivna på deltid går inte riktigt att förklara. En förklaring kan vara att personer som tjänar mer, förlorar mer på att vara sjukskrivna på heltid. En annan är att höginkomsttagare oftare har friare arbeten och därmed lättare att arbeta deltid.
Regeringens ambition är att fler ska sjukskrivas på deltid. Om fler börjar arbeta deltid
bör det i sig innebära att attityden till deltidsarbete förändras och att arbetsuppgifterna mer anpassas till deltid, tror Staffan Marklund.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons