Sjukkostnader vänder upp

Sjukfrånvaron minskar inte i samma takt som tidigare. Därför beräknar Försäkringskassan att kostnaderna för sjukpenningen blir en knapp miljard kronor högre i år, jämfört med den prognos som gjordes i februari.

Publicerad
Annons

Mellan juni och december förra året minskade antalet sjukskrivningsdagar med en miljon nettodagar varje månad, jämfört med samma månad året före.

Den minskningstakten har avtagit kraftigt och är nu knappt 600 000 dagar i månaden, enligt Försäkringskassans majprognos över sjukkostnaderna som överlämnats till regeringen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons