Sjukgymnast blir fysioterapeut

Sjukgymnaster ska i framtiden formellt kallas fysioterapeuter och namnet ska bli en skyddad yrkestitel föreslår regeringen. En promemoria med förslaget har varit på remiss och en stor del av instanserna håller med. Namnbytet underlättar tydligheten i vården, speglar utbildningen bättre och rimmar väl med den mest vedertagna internationella benämningen på yrket. En tidigare utredning var emot namnbytet, bland annat anförde den förväxlingsrisk med andra yrkesgrupper i vård och omsorg som kallas terapeuter, men regeringen bedömer den risken som liten.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Sjukgymnastiken kan sägas fylla 200 år i år. 1813 inrättade P H Ling Kungl. Gymnastiska Institutet för att bland annat bedriva vad som då kallades mekanisk medicin.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons