Annons

Sjukförsäkringen kan bli bättre i dag

Under strecket
Publicerad

Trots massiv kritik från fackföreningsrörelsen, handikapporganisationerna, den politiska oppositionen, forskarsamhället, kyrkorna och en stark folkopinion vägrar alliansregeringen att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att skapa en rimlig och rättssäker sjukförsäkring.

Regeringens misslyckande är av sådan art att en haverikommission bör tillsättas för att utreda bristerna i sjukförsäkringen och hur ansvariga myndigheter kan förbättra sitt bemötande av sjuka.

Annons
Annons
Annons