Annons
X
Annons
X

Sjukförsäkringen är misslyckad ur flera perspektiv

REPLIK PÅ ”OPPOSITIONENS BLUFF”, SVD BRÄNNPUNKT DEN 4 SEPTEMBER 2010

Farouk Medina, Saco-S-ombud vid Försäkringskassan, försvarar på SvD Brännpunkt Alliansens sjukförsäkringsreform som han menar fungerar bra och är rättvis. Vi välkomnar en debatt i sjukförsäkringsfrågan eftersom den berör ST-medlemmar, de anställda på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Dessa har dock en annan bild än Farouk Medina av hur väl sjukförsäkringen fungerar idag. Ambitionen att stötta människor tillbaka till arbete och självförsörjning är god. Problemet är att dagens sjukförsäkring inte åstadkommer detta.

Försäkringskassehandläggarna och arbetsförmedlarna riktar i en ST-undersökning, Sjukförsäkringsreformen: så blev det, kritik mot reformen. Först och främst: de flesta utförsäkrade är fortfarande sjuka. I många fall har individer fått ingen eller otillräcklig vård/rehabilitering, trots att ”deras dagar” i försäkringen är ute.

När de sedan utförsäkras så sänks ersättningen för de allra flesta, även om de deltar i Arbetsförmedlingens program. Till hälsoproblemen läggs därmed ekonomisk oro och förtvivlan. Det är den verklighet som försäkringskassehandläggare och arbetsförmedlare ställs inför i mötet med försäkrade/sökande. Den verkligheten är helt annorlunda än den bild som Farouk Medina utmålar. Inte med ett enda ord berör Saco-S Farouk Medina hur arbetsmiljön och arbetssituationen för de anställda försämrats sedan reformen infördes.

Annons
X

57 procent av ST-medlemmarna, såväl på Försäkringskassan som på Arbetsförmedlingen, anser i vår undersökning inte att de insatser som idag erbjuds långtidssjukskrivna är väl anpassade till behoven. Anledningen är att de utförsäkrade behöver betydligt tyngre insatser.

De anställda ser i första hand behov av medicinsk färdigbehandling, därefter insatser som sänker tröskeln tillbaka till arbetslivet, och först därefter egentlig arbetsförmedling.

Nyligen har flera andra rapporter bekräftat denna bild. Arbetsförmedlingens utvärdering visar att många utförsäkrade är för sjuka för att delta i Arbetsförmedlingens program, att insatserna inte är utformade efter behoven, att den sänkta ersättningen försvårar återgången till tillfrisknande och arbete. Resultatet är att bara 2 procent av de utförsäkrade är i arbete trots de anställdas engagemang och hårda arbete. Därmed har vi svårt att se reformen som lyckad, ur något perspektiv.

Vi ställer följande frågor till ansvariga politiker från samtliga partier inför valet:

• Är ni beredda att införa en tidsgräns för när stödet senast ska sättas in istället för en tidsgräns för utförsäkring?

• Är ni beredda att förstärka sjukvård och rehabilitering så att alla sjuka garanteras vård?

• Kommer ni att se anställda på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som de strategiska resurser de är, och därmed ge dem tillräckliga förutsättningar för att klara målen?

ANNETTE CARNHEDE

ordförande i Fackförbundet ST

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X