Annons

Sjukas rättssäkerhet riskeras

Vi röstar i dag för en återförvisning av utskottsinitiativet om sjukförsäkringen till socialförsäkringsutskottet, för en vidare och bättre beredning, skriver alliansen i socialförsäkringsutskottet.

Under strecket
Publicerad

Oppositionens utskottsinitiativ riskerar att försämra för enskilda och minska rättssäkerheten. Till skillnad från oppositionen menar vi att förändringar i sjukförsäkringsreformen förtjänar att behandlas ytterst noggrant. Vi tycker inte det är vare sig rimligt eller ansvarsfullt att riksdagen beslutar i ärenden som inte är ordentligt beredda och vi inte vet vilka konsekvenserna blir för enskilda människor. Därför röstar vi under onsdagen för en återförvisning av utskottsinitiativet om sjukförsäkringen till socialförsäkringsutskottet, för en vidare och bättre beredning. Enligt Riksdagsordningen krävs att en tredjedel av riksdagens ledamöter röstar för ett sådant yrkande.

Från flera håll har det belysts att hanteringen av ärendet har varit framjäktad. Oppositionen lyckades förvisso inte enas kring alla de skissartade punkterna i utskottsinitiativet men samlat kan det likväl förorsaka negativa konsekvenser både för enskilda individer och samhället som helhet samt innebära kostnader på upp emot 2,7 miljarder kronor. Trots det nekade majoriteten oss en bredare belysning från ett antal myndigheter om effekterna av förslagen som lades fram till utskottsinitiativ.

Annons
Annons
Annons