Annons
X
Annons
X

Sju av tio soldater hoppar av

Minst sju av tio soldater i Sveriges nya yrkesförsvar riskerar att hoppa av i förtid, visar SvD:s granskning av nya siffror. Att fylla leden skulle kräva nästan lika många frivilliga som innan värnplikten avskaffades. Inte ens USA klarar av att rekrytera en så stor andel av de unga.

Foto: JIMMY CROONA/FÖRSVARSMAKTEN, GRAFIK: KALLE KÄLLSTRÖM

Sverige avskaffade som enda land i Norden värnplikten 2010. Sedan dess har både försvaret och ministrar talat om att den frivilliga rekryteringen av soldater och sjömän går ”bra”, senast försvarsminister Karin Enström, M, i Sälen den 14 januari.

För att fylla försvarets insatsorganisation ska 4 000 personer rekryteras varje år. De går först igenom en Grundläggande militär utbildning, GMU. Det är känt att två av tio inte slutför sin GMU. Men vad som hittills inte framkommit är hur många som slutar därefter.

I varje steg i rekryteringen slutar det fler än planerat, visar färska data som SvD begärt ut från försvarsmakten. Siffrorna från åren 2011 till 2013 visar att försvarsmakten inte behåller sina anställda. Beräkningar som SvD gjort utifrån avhoppen i varje steg visar att av tio personer som rekryteras så kommer endast två-tre att stanna kontraktstiden ut. Minst sju av tio kommer att sluta i förtid.

Annons
X

Försvarsekonomen Peter Nordlund vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har tagit del av SvD:s data och beräkningar. 2010 skrev han en rapport om frivilligförsvaret. FOI varnade i den för ökade kostnader.

– Det nya frivilligsystemet är fortfarande färskt och det är för tidigt att bedöma på vilken nivå avgångarna hamnar när systemet stabiliserats. Utvecklingen är dock oroväckande. Resultatet hittills är sämre än det värsta utfall vi räknade på när systemet infördes, säger Peter Nordlund.

3 784 personer påbörjade sin GMU under 2013. Enligt planen så ska åtta av tio grundutbildade bli anställda efter GMU. Men av tio personer som började GMU fortsatte 2013 endast sex (59 procent).

Enligt planen ska sedan soldater, sjömän och gruppbefäl vara anställda i genomsnitt i sex år. Men under 2013 slutade 14 procent innan deras kontrakt gått ut. När så många slutar varje år innebär det rent matematiskt att av tio GMU:are så blir det till slut endast två-tre (noga räknat 23 procent) som fullföljer anställningskontraktet. Minst sju av tio faller alltså ifrån.

– Vi efterlyste redan 2010 en Plan B om det nya systemet inte utvecklades enligt gällande plan. Det kanske är dags för Plan B nu, anser Peter Nordlund.

Om de nuvarande höga avgångstalen består så krävs det enligt Peter Nordlunds bedömning att dubbelt så många antas till GMU jämfört med idag, alltså 7000 - 8 000 personer varje år.

– Det skulle kräva att sju procent av en åldersklass frivilligt söker sig till försvaret. Det är svårt att uppnå. Inte ens USA som satsar mycket pengar på rekrytering har rekryteringstal som är högre än 6 procent, understryker Peter Nordlund.

8 000 i GMU skulle vara i nivå med de sista värnpliktskullarna 2008 och 2009. Ett av motiven för yrkesförsvaret var att färre soldater behövde utbildas. Att rekrytera 8 000 till GMU innebär ökade kostnader för att finansiera rekryter, officerare och utbildningsanläggningar.

– Det här innebär, om inga andra åtgärder vidtas, att kostnaderna ökar med 600–800 miljoner kronor per år, beräknar Peter Nordlund.

Annons
Annons
X
Foto: JIMMY CROONA/FÖRSVARSMAKTEN, GRAFIK: KALLE KÄLLSTRÖM Bild 1 av 2
Foto: GRAFIK: KALLE KÄLLSTRÖM Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X