SJ:s vinstkrav bör slopas

För att slippa ytterligare tågkaos ställer Seko nu flera nya krav. Bland annat bör SJ:s avkastningskrav slopas och Trafikverket bli helhetsansvarig myndighet med uppdrag att upprätta en nationell tågplan. Det skriver Sekos ordförande Janne Rudén och Tomas Abrahamsson.

Under strecket
Publicerad

Avregleringen har på lett till en del brister, vilket de senaste årens ”tågkaos” vittnar om. Det är nu dags att järnvägen görs till ett välfungerande transportslag, skriver Sekos Janne Rudén och Tomas Abrahamsson.

Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX
Annons

Den svenska järnvägen har under de senast 20 åren stegvis avreglerats. I vissa hänseenden har det varit framgångsrikt.

Men i flera aspekter har avregleringen lett till brister, vilket de senaste årens ”tågkaos” vittnar om. Det har lett till stora samhällsekonomiska förluster och medfört en försämring av de järnvägsanställdas villkor och arbetssituation. Med en järnväg som blir allt sämre kommer människor och transportköpande företag att söka sig bort från järnvägen.

Annons
Annons
Annons