Annons
X
Annons
X

SJ:s personliga biljetter oacceptabla

Hur än SJ vänder och vrider på argumenten så är införandet av personliga biljetter oacceptabelt – framförallt ur integritetssynpunkt. Det begränsar också gömda flyktingars rörelsefrihet, skriver Nina Larsson (FP).

Foto: SCANPIX ARKIV

Härom veckan blev det känt att SJ inför ”personliga biljetter”, vilket innebär att legitimation kommer att krävas för att kunna resa med bolaget. Man kommer att börja med biljetter med rörliga priser men i ett andra steg kommer övriga biljetter att göras personliga. Förklaringen är att man vill komma åt svartabörshandeln och minska möjligheten för utnyttjande av systemet.

Bakgrunden till påhittet är att SJ varje dygn släpper ett visst antal biljetter till ett förmånligt pris som sen säljs vidare på andrahandsmarknaden. Det vill man förhindra.

Hur än SJ vänder och vrider på argumenten så är införandet systemet oacceptabelt – framförallt ur integritetssynpunkt.

Annons
X

Att värna om den enskilda människans integritet är ett centralt liberalt värde. Rätten till den egna privata sfären är något som vi liberaler värderar högt och som nu begränsas av ett statligt bolag – Det tycker jag är förkastligt. Just det personliga resandet är något som i allra högsta grad är en privat angelägenhet. 1954 infördes den nordiska passunionen som gjorde att alla nordiska medborgare fritt kan resa inom Norden utan att visa legitimation. Därefter har Sverige ingått i den Europeiska Gemenskapen som gjorde att vi ska kunna resa fritt i Europa utan pass.

SJ:s agerande visar att det inte bara är statsmakter som kan hota den enskildes privata sfär. Också företag och andra intressenter har betydande möjligheter att skaffa sig insyn i enskildas personliga förhållanden.

SJ försöker lösa ett problem med svart handel av deras biljetter som uppkommit på grund av deras eget biljettsystem, genom att lämpa över bevisbördan på resenären. Detta skulle straffa sig hårt i en fullt konkurrensutsatt marknad, men är i dagsläget tyvärr genomförbart då SJ i praktiken innehar monopol på järnvägen. Det är glädjande, och på tiden, att Alliansregeringen har upphävt SJ:s ensamrätt att utföra persontrafik på det statliga järnvägsnätet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I praktiken dröjer det dock ett antal år innan marknaden för persontrafik på järnväg kan anses som fri vilket begränsar resenärernas möjlighet att välja andra alternativ. Problemet är också att SJ:s monopol har inneburit att man i praktiken kan sätta vilka priser man vill på biljetterna. Vänner av en öppen marknad bör således välkomna den pågående reformen om fri konkurrens och att slopa SJ:s monopol. Med en avreglering så gynnas resenärerna genom ökad kvalitet och lägre biljettpriser.

  Det finns ytterligare problem med systemet kring personliga biljetter och det är att det kommer att begränsa ett stort antal individers rörelsefrihet i Sverige. Det handlar om gömda flyktingar som saknar giltig legitimation. Dessa människor lever i Sverige och kommer med SJ:s agerande få sin rörelsefrihet begränsad ytterligare.

  Regeringens ägarenhet borde ta SJ i örat och få ett stopp på denna galenskap. Om SJ, även efter avregleringen vill ha kunder i framtiden och på allvar konkurrera och tjäna pengar på den fria marknaden så går man i helt fel riktning. SJ borde istället fokusera på hur man kan locka fler kunder till företaget och öka sina marknadsandelar på den framtida marknaden – Inte avskräcka kunderna och utesluta vissa grupper från att åka med deras tåg.

  NINA LARSSON (FP)

  riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX ARKIV Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X