Annons

Sjöstedts övertro på marknaden

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Att skriva en in blanco-check innebär att namnet på mottagaren inte är ifyllt. Sjöstedts svar på Berit Gullbergs kritik av det nya stödförslaget använder begreppet som om in blanco hade något med kvittering att skaffa, en kvittering i form av en motprestation som är villkorad i form av jämställdhet, mångfald och demokratiska värderingar. Konstnärlig framställning som åtnjuter stadens stöd ska alltså reproducera ett antal värderingar i sina verk. De ska visa upp de gällande normerna och därmed bidra till deras spridning och genomförande, ett synsätt som ligger mycket långt ifrån den upplysningstradition hennes allianskamrater påstår sig verka i. Således en politisk styrning, ett slags censur.

Att Sjöstedt har svårt att hålla fingrarna i styr, det vet vi sedan tidigare. Men att hon inte förmår skilja mellan teatern, filmbolaget eller konstnärsateljén som arbetsplats, och vad den konst som där frambringas har för syfte och funktion, det är en allvarlig brist hos någon som är satt att förvalta stadens kulturstöd. Inte skulle en annan anslagsgivare få för sig att lägga sig i vilken medicin eller operationsteknik som läkarna ska använda sig av. Men när det gäller konst går det tydligen bra.

Annons
Annons
Annons