Annons
X
Annons
X

Sjöstedt: Särskilda insatser behövs mot hederskultur

Våld i hederns namn ska aldrig bortförklaras eller relativiseras, det ska bekämpas. Däremot ska inte hedersfrågan användas för att i svepande ordalag angripa muslimer, invandrare eller vissa förorter. Det skriver Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Foto: TT

DEBATT | HEDERSVÅLD

Kvinnors underordning tar sig många olika uttryck, allt från inkomstklyftor till våld. Som feminister arbetar vi för att ge kvinnor samma rättigheter och möjligheter som män, och mot den underordning av kvinnor som genomsyrar nästan varje del av vårt samhälle. Våld, sexualiserat våld och hot mot kvinnor är det grövsta uttrycket för det patriarkala systemet. Vänsterpartiet tycker att nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor borde vara en självklarhet.

Ibland används argument om familjens heder som ett argument för att förtrycka kvinnor och hbtq-personer. Typiskt för hederskulturer är att familjen används som kontrollverktyg över livsval, umgänge och sexualitet. Många unga svenska kvinnors liv kontrolleras idag med hedern som argument. Flera har dödats av hedersrelaterat våld. Hederskulturer hindrar inte bara kvinnor utan även män att leva som de vill eller med vem de vill. Ofta används syskon eller andra manliga släktingar som redskap för att kontrollera familjens unga kvinnor. Som feminister är det självklart för oss att se och bekämpa även denna form av förtryck som har sina egna mekanismer och därför kräver särskilda kunskaper och särskilda insatser.

Vänsterpartiet arbetar mot detta kvinnoförtryck på flera nivåer. Många av våra medlemmar är aktiva i kvinnojourer och i feministiskt arbete på skolor. Partiföreningar arbetar med konkret feministiskt arbete i bostadsområdet, i facket och den politiska vardagen. I flera kommuner där vi är med och styr, som Botkyrka, har vi ett omfattande förebyggande arbete mot hedersvåld. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna sett till att kvinnojourerna får en bättre finansiering. Vi skriver om hederskultur i våra program och riksdagsmotioner. Våld i hederns namn ska aldrig bortförklaras eller relativiseras, det ska bekämpas.

Annons
X

Vänsterpartiet har varit pådrivande för att lagstiftningen ska skärpas. Vi vill att varje dödsfall där en kvinna dödas av mäns våld ska genomgå en särskild granskning för att förhindra att det brutala mönstret upprepas – en haverikommission. Vi har varit pådrivande för att kriminalisera att föräldrar gifter bort sina barn mot deras vilja. Det måste vara varje individ själv som fritt väljer vem den vill leva med.

Vänsterpartiet var det enda partiet i riksdagen som röstade för att barnäktenskap ska vara förbjudna utan möjlighet till undantag. Barnäktenskap ska aldrig godkännas i Sverige. Vi välkomnar att det nu höjs fler röster för en skärpning av lagstiftningen på området.

Ett trovärdigt arbete mot förtryck kräver att man konsekvent står upp för allas lika värde. Men det finns politiska krafter som bara bryr sig om kvinnoförtryck när det kan tillskrivas invandrare eller människor med en viss religion. Idag kan vi se hur Sverigedemokrater använder hedersdebatten för att i svepande ordalag angripa muslimer, invandrare eller vissa förorter. Detta samtidigt som de inte bryr sig om behovet av feminism i andra delar av samhället. Inte heller bryr de sig om förortens invånare när de drabbas av utarmad samhällsservice eller inkomstklyftor. Det är inte trovärdigt. Det förstärker den rasism som frodas i det svenska samhället och som i synnerhet drabbar många muslimer. Dagligen får unga muslimska kvinnor nedsättande omdömen för att de bär slöja och de islamofobiska hatbrotten är många.

Vi kan inte acceptera att kvinnor och hbtq-personer utsätts för vare sig hedersrelaterat eller rasistiskt förtryck. Vi kan inte acceptera att det nödvändiga arbetet mot kvinnoförtryck och hedersvåld används som tillhygge mot vissa grupper av svenskar eller mot religionsfriheten. Vänsterpartiet står upp för allas lika värde i alla dessa frågor. Vi gör det i samhällsdebatten och vi gör det genom praktiskt förändringsarbete, såväl i riksdagen som lokalt över hela landet.

Jonas Sjöstedt (V)

partiledare

Annons
Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X