Annons

Ivar Arpi:Självspäkning biter inte på uppvärmningen

Under strecket
Publicerad

Under lång tid har det varit tätt mellan domedagsprofetiorna i klimatdebatten. Men det verkar som om vi har mer tid på oss än vad många alarmister har sagt. Temperaturen stiger nämligen inte som beräknat, trots att koldioxidutsläppen fortsatt att öka. Ny statistik som tidningen
The Economist sammanställt i senaste numret (30/3) visar att temperaturökningen har uteblivit de senaste 15 åren. Den branta stigningen har planat ut till en stabil platå trots att 100 miljarder ton växthusgaser har släppts ut under perioden, vilket är en ökning med 50 procent. Skräckscenarier där jordens temperatur höjs med sex grader under det här århundradet framstår därför som osannolika. I dessa sammanhang brukar man prata om klimatkänslighet för att understryka hur ödesdiger mänsklig påverkan kan vara. Klimatet verkar vara mer motståndskraftigt än man tidigare har trott.

Den globala uppvärmningen är åtminstone delvis en direkt konsekvens av mänsklig påverkan. Det står utom alla rimliga tvivel. Men tvivelsutan har även många åtgärder för att få ned utsläppen varit fruktlösa. Från 1992 med Earth Summit i Rio, till Kyoto-avtalet 1997 till praktfiaskot i Köpenhamn 2009 så är det uppenbart att breda politiska koalitioner och åtaganden inte har lyckats få ned utsläppen. I
The Sunday Times (31/3) skriver miljödebattören Bjørn Lomborg att den enda sänkningen av utsläppen skedde under den ekonomiska recessionen 2009. Ganska talande. Och de minskningar som har skett i Europa motsvaras exakt av ökningar i bland annat Kina. Det vill säga: de rika länderna har exporterat utsläpp till de utvecklande länderna.

Annons
Annons
Annons