X
Annons
X

Självskadebeteende går över för de flesta unga

ONT. Att skada sig själv är vanligt bland ungdomar. Nästan lika många killar som tjejer har någon gång rispat, stuckit, skurit sig eller med kraft dunkat huvudet i väggen.

I sin avhandling vid Lunds universitet kallar psykologen Jonas Bjärehed självskadebeteende för "vår tids tonårssjuka". Han varnar för att övertolka beteendet. Man kan inte rakt av jämföra med vuxna patienter inom psykiatrin som gör samma sak. För merparten av ungdomarna är problemen övergående.

Men självskadandet kan skapa en ond cirkel och bidra till att personen mår sämre, så omgivningen bör vara uppmärksam.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X