Annons

Martin Lagerholm: Självmordet skymde länge von Kleists verk

Den olyckligaste av tyska diktare har han kallats, Heinrich von Kleist. I dag är det 200 år sedan han tog sitt liv. Minnesåret bjuder bland annat på ett par nya biografier på tyska samt dramatik översatt till svenska av Horace Engdahl.

Uppdaterad
Publicerad

Tillsammans med namn som Novalis (29 år) och Georg Büchner (24 år) hör Heinrich von Kleist (34 år) till den tyska litterära romantikens och det tidiga 1800- talets mest ryktbara unga döda. Att det i Kleists fall handlar om självmord har alltsedan skottögonblicket inneburit att man i hög grad identifierat hans verk utifrån just detta faktum. Novalis, denne thüringske Adonis och ”transcendentale undergörare”, liksom den olycksalige revolutionären Georg Büchner med sin expressionistiska Angst, motsvarar i hög grad den populära bilden av ett konstnärskap där liv och litteratur smält samman till ett odelbart helt.

Men att Kleist för 200 år sedan i dag, den 21 november 1811, efter omsorgsfull planering valde att ta sitt liv tillsammans med den ännu yngre Henriette Vogel, överskuggar i eftervärldens ögon såväl hans faktiskt levda liv som hans litteratur. Så har han i minst lika hög grad förblivit den av livet självt förjagade unge mannen som sköt sig en kula för pannan vid Wannsee utanför Berlin som författare till ”Prinsen av Homburg” och ”Michael Kohlhaas”.

Annons
Annons
Annons
Annons