X
Annons
X

Självmord problem för Banverket

Varje år dödas cirka 80 personer i olyckor på och vid järnvägsspår. Mer än 75 procent av dödsfallen rör sig om självmord.

Av TT

Banverket genomför just nu en landsomfattande inventering av alla kända och okända riskfyllda platser längs järnvägarna.


Det är enligt lag förbjudet att vistas på spårområdet. Men trots detta sker dagligen larm om intermezzon där folk utsatt sig för fara genom att vistas på järnvägen. Vi sammanställer nu lokförarnas rapporter för att hitta alla platser där intermezzon rapporterats, säger Lena Eklund på Banverket.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X