Annons
X
Annons
X

”Självklart måste studenter kunna göra omprov”

Mina universitetsstudier hade snabbt tagit slut om inte möjligheten till omprov hade funnits. Det skriver nyutexaminerade studenten Anna Hugó i en replik.

Debatten om högskolan

Foto: Gunnar Lundmark

REPLIK | HÖGRE UTBILDNING

Är det rimligt att vuxna högskolestudenter får göra omprov när grundskoleelever inte får det, frågar Staffan I Lindberg. Självklart är svaret ja. Att jämföra ett gymnasieprov som ska ge läraren en fingervisning om hur mycket eleverna lärt sig kan inte jämföras med ett högskoleprov där en examen och kommande termins inkomster står på spel.

Mina egna universitetsstudier hade snabbt tagit slut om inte möjligheten till omprov hade funnits. Nu, två år efter examen, har jag en fast anställning som jag påbörjade två månader efter avslutad utbildning. På liknande sätt gick det för alla mina klasskamrater. Om inte möjligheten till omprov funnits vet jag att många av oss aldrig fullföljt sin utbildning.

Det må så vara att Lindbergs bild är korrekt för den utbildning där han undervisar men det är inte en bild som stämmer in på merparten av svenska utbildningar. Jag vill berätta hur högskoletiden varit för mig och många av alla de tusentals studenter som försökt sig på en teknisk utbildning. Vi hade bra betyg på gymnasiet men ändå var det bara en handfull av oss som klarade alla prov på första försöket på högskolan. Inte för att vi inte försökte utan för att det var en för stor omställning från gymnasiet till högskolan. Vi hade precis flyttat hemifrån till en ny stad med allt vad det innebär och högskolan lärde ut på ett nytt, annorlunda sätt. Det var stora volymer text som skulle läsas varje vecka, många övningsuppgifter som skulle göras och lite tid för förklaringar när vi inte förstod. Visst lade vi nog ner något mindre än de 20-25 h/veckan som Lindgren beskriver, men det var utöver våra schemalagda lektioner på 35 timmar i veckan. Visst festade vi och roade oss ibland men jag känner inte någon inom mitt utbildningsområde som jobbat eller rest under terminerna.

Annons
X

Jag klarade bara sju av tio prov första året och jag var inte ensam. Statistik från proven visade att 50-80 procent på mitt campus misslyckades med varje prov. Hade det inte funnits möjlighet till omprov hade jag hoppat av där och då. Det gjorde jag inte. Istället pluggade jag till omproven på alla lov samtidigt som jag läste ordinarie kurser.

Efter tre år hade jag inte ett enda restprov och jag firade med att åka som utbytesstudent till Japan. Till det fjärde mest ansedda universitetet i landet, ett universitet där många japaner bara kan drömma om att klara inträdesprovet. Där var alla tvungna att klara proven på första försöket för att slippa gå om kursen. Proven där var de fem lättaste proven jag skrivit på högskolan. Frågan är om den svenska högskolan vill att prov ska vara en formalitet eller att prov ska säkerställa elevers kunskaper.

Jag har vänner och bekanta som efter många år kämpar med någon enstaka omtenta som de inte klarar trots flera seriösa försök. Oftast gäller det ett ämne som inte ingår i deras huvudämne till exempel datavetenskap (som obligatorisk kurs) när de läser biologi. Att förvägra någon en examen för att de har svårt men någon enstaka kurs (många har tagit det mesta av sitt CSN efter fem års studier) skulle knappast gagna någon. Dessutom måste man klara 75 procent av sina studier för att få fortsatt CSN. Något som i praktiken ofta betyder att man måste klara 100 procent.

Att helt ta bort möjligheten till omprov skulle minska sannolikheten att studenterna fullföljer sina utbildningar och på sikt riskera att sänka nivån på utbildningarna eftersom högskolorna kommer att vara måna om att ha många elever som fullföljer. Kanske skulle det öka seriositeten hos studenterna på vissa utbildningar. Samtidigt skulle det reducera antalet examinerade elever på till exempel tekniska utbildningar där man istället skulle behöva fler studenter för att täcka näringslivets behov.

Anna Hugó

nyutexaminerad student

Annons
Annons
X
Foto: Gunnar Lundmark Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X