Annons

Självklart borde Sverige ingå en försvarsallians med Finland

Erik Lagersten, om att svensk säkerhetspolitik behöver anpassas till en omvärld där tidigare sanningar inte längre gäller.

Under strecket
Publicerad

Försvarsministrarna Antti Kaikkonen och Peter Hultqvist

Foto: Emma-Sofia Olsson

Försvarsministrarna Antti Kaikkonen och Peter Hultqvist

Foto: Emma-Sofia Olsson
Försvarsministrarna Antti Kaikkonen och Peter Hultqvist
Försvarsministrarna Antti Kaikkonen och Peter Hultqvist Foto: Emma-Sofia Olsson

Svenskt försvar har präglats av en förhoppning att länder och allianser ska komma till vår hjälp om vi hamnar i en väpnad konflikt. Det har varit en strategi som fungerat i ett säkerhetspolitiskt läge där berörda aktörer delat verklighetsuppfattning. Sveriges geografiska läge har uppfattats som så avgörande vid en konflikt i norra Europa att svenska intressen också förutsatts vara andras. Det resonemanget eroderas nu genom en oförutsägbar internationell utveckling och genom enskilda makthavares irrationella agerande.

Annons
Annons
Annons