Annons

Självklart att varna när arter hotas

Under strecket
Publicerad

Svensk flodkräfta är rödlistad av ArtDatabanken, nästa steg är utrotning. Det är inget misstag att den sedan 2011 har haft ”rött ljus” i WWF:s konsumentrådgivning. För en naturvårdsorganisation är det självklart att varna när arter hotas. Många avstår redan idag att konsumera arter som finns med på ArtDatabankens röda lista och som har rött ljus i WWFs fiskguide.

Spridningen av kräftpestsmittade signalkräftor har varit förödande för bestånden av flodkräfta eftersom de snabbt slagits ut av kräftpest. Smittan har spridits till nya vatten genom att signalkräftor med kräftpest okontrollerat – och olagligt – flyttats mellan olika vattendrag och sjöar. Ända fram till 1994 gavs tillstånd till inplantering av signalkräfta, vilket idag är förbjudet.

Annons
Annons
Annons