Annons
X
Annons
X

Självklart att neka SD fackliga uppdrag

Rätten att bli företrädd och representerad fackligt, är inte densamma som rätten att företräda andra. Det skriver Jenny Bengtsson, Hotell- och restaurangfacket.

BRÄNNPUNKT | FACKEN OCH SD

Hur ska en aktiv Sverigedemokrat kunna hantera fall av diskriminering på grund av etnicitet eller sexuell läggning rättvist?
Jenny Bengtsson

Att fackföreningarna säger nej till aktiva Sverigedemokrater är helt naturligt. Sverigedemokraterna har sin ideologiska grund i nazismen och fascismen. Partiets företrädare uppvisar inget intresse för frågor om vårt likaberättigande på arbetsmarknaden oberoende av kön, ålder, hud-, hårfärg eller sexuell läggning. 

Fackföreningsrörelsen har sin ideologiska grund i demokrati, jämställdhet och jämlikhet. Det är självklart att dessa två inte går ihop. 

Annons
X

Hotell- och restaurangfackets medlemmar verkar dessutom vara minimalt intresserade av Sverigedemokraternas politik. Och hittills har vi heller inte behövt driva några uteslutningsärenden mot fackliga företrädare som visat sig sympatisera med eller vara aktiva Sverigedemokrater.

Men om det vid något tillfälle skulle visa sig att vi i vår organisation skulle ha någon som inte ställer upp på våra grundläggande värderingar om demokrati, jämlikhet och jämställdhet, då kommer vi givetvis att driva på om uteslutning. Det är inget konstigt - i våra stadgar slår vi fast att vårt fackförbund ska ”verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet”. Längre ned, under uteslutning, står att ”uteslutning kan också ske, då medlem bedriver eller stöder sådan verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål, eller på annat sätt uppträder illojalt”. 

**Vi som är medlemmar **i facket har bestämt vår värdegrund och våra stadgar gemensamt genom att delta i vår demokratiska organisation. Vi tar arbetsmarknadens och branschernas bästa i försvar och sätter solidariteten mellan varandra i första ledet. Att Sverigedemokraterna är ett riksdagsparti har inte undgått oss. Men att Sverige har ett rasistiskt parti i riksdagen betyder på noll och intet sätt att partiets företrädare eller medlemmar genom detta skulle vara automatiskt berättigade till förtroendeposter i våra föreningar.

Det är enkelt: rätten att bli företrädd och representerad fackligt, i tvister mot arbetsgivare eller i intressefrågor på arbetsplatserna, är inte densamma som rätten att företräda andra. Det är inte möjligt för våra medlemmar, som arbetar i en av de mest mångkulturella branscherna i Sverige, att bli företrädda rättvist av personer som inte ställer upp på den väldigt grundläggande principen om allas lika värde. Det skulle vara djupt problematiskt för väldigt många och kontraproduktivt för vår förening som helhet att tvingas företrädas av aktiva i ett parti som vilar på nazistisk och fascistisk grund och dessutom uppvisar en kvinnosyn daterad medeltiden.

**Hur ska en aktiv **Sverigedemokrat kunna hantera fall av diskriminering på grund av etnicitet eller sexuell läggning rättvist? Hur ska en Sverigedemokrat kunna företräda unga tjejer och killar som blivit sexuellt trakasserade på sina jobb rättvist? Sitta i en lönerevision och sträva efter jämlikhet och motverka olika behandling? Företräda rasifierade? Eller kvinnor?

Att Sverigedemokrater, en och annan liberal ledarskribent, rasister, nazister och fascister i övrigt skulle få bestämma över vår interna demokrati är bara löjligt.

**Med samma logik **skulle jag, som inte är medlem i Sverigedemokraterna, kunna kräva att de tar bort sin ”nolltolerans” mot rasister och omedelbart slutar utesluta dessa. Det är faktiskt inte brukligt att ett riksdagsparti inte ser till sina medlemmars bästa och inte representerar dessa. Och jag kräver också att jag och mina kamrater, fackligt aktiva, socialister, feminister och antirasister, får skriva om Sverigedemokraternas stadgar. Vi skulle kunna börja med att tydliggöra frågor om rasbiologi och uppluckrande av arbetsrätten. Och så tar vi hand om frågan om att lägga ned partiet också, så klart. Det är inte mer än rätt att vi, som skiter fullständigt i partiets interna demokrati egentligen skulle få göra detta - eller?

JENNY BENGTSSON

ordförande Hotell- och restaurangfacket Stockholm Gotland

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X