Annons
Recension

Liv för livSista statliga mordetväcker frågor om samtiden

Under strecket
Publicerad

Alfred Ander är namnet på den sista personen som avrättades i Sverige. Det skedde 1910 med en giljotin som några år tidigare införskaffats för detta ändamål, men som bara kom att användas denna enda gång. Efter avrättningen av Ander blossade återigen debatten om dödsstraffet upp i Sverige. Den liberala opinionen gjorde att de dödsdomar som utdömdes under de följande åren omvandlades till livstidsstraff. Dödsstraffet avskaffades (i fredstid) sedan formellt 1921.
Om Alfred Anders sista tid i livet handlar Joakim Forsbergs nya roman Liv för liv, vilken infriar de högt ställda förväntningar som man kunde ha på författaren efter novellsamlingen ”Den ni söker är inte här” (1991). Forsbergs roman speglar bakgrunden till avrättningen från tre perspektiv: först får vi ta del av åklagarens redogörelse, därefter av Anders tankar i fängelsecellen dagen före straffets verkställande. Slutligen presenteras skeendet ur bödeln Anders Gustaf
Dalmans perspektiv dagen före avrättningen.

Romanens epicentrum ligger i den spänning som skapas mellan de två sistnämnda skildringarna: Alfred Anders utfall mot samhället och den offentliga moralen kan stundtals leda tankarna till Camus beskrivning av Mersaults väntan på sin avrättning i romanen ”Främlingen”. Liksom Mersault är Ander helt oemottaglig för fängelseprästens försök att få till stånd en botgörning. Dalmans framställning är i sin tur riktad mot de intellektuellas moderiktiga partitagande mot dödsstraffet, men landar ändå till slut i ett svavelosande utfall mot dödsstraffet, vilket avfärdas på ett sätt som är så frenetiskt att associationerna går till Dostojevskijs konservativa religiositet.
Det är som framgår inte några små frågor som Forsberg tar sig an: med sin nya roman skriver han snarast in sig i en existentiellt orienterad litteraturtradition - och han gör det med bravur. Ty inte bara lyckas Forsberg knyta an till flera i nutiden högst angelägna frågor - om skuld och straff, om
straffets funktion, om relationen mellan sinnessjukdom och brott, om medieskapade folkopinioner, om romantisering av brottslingar etcetera. Han lyckas dessutom levandegöra det förflutna.

Annons
Annons
Annons