Sista handelsdagen för Sapa rycker närmare

På fredag är sista handelsdag för industrikoncernen Sapa på Stockholmsbörsens O-lista. Så mycket handel lär det dock inte bli, med tanke på att Orkla/Elkem äger över 98 procent av aktierna.

Under strecket
Publicerad
Annons

kommentar | Observationslistan
Det är just denna koncentration till ny huvudägare som gjort att Sapa under några månader levt ett liv i skymundan på börsens observationslista. Sapa, som nu begärt avnotering, börsintroducerades i maj 1997 under namnet Gränges. Detta sedan bolagets aktier hade delats ut till Electrolux aktieägare.

Efter Sapas tack och farväl finns endast fyra aktier kvar på observationslistan. TV4 är ensam i A-listans obsklass medan O-listan består av trion Cloetta Fazer, Klippan och VLT.
Observationslistan är en varningssignal till aktiemarknaden att ett bolags ställning som börsbolag är ifrågasatt. Noteringen där sker under en begränsad tid, normalt högst ett halvår.
Det finns flera skäl till en plats i skamvrån. Ett är att bolaget genomgått eller planerar en genomgripande förändring av verksamheten. Företaget kan även ha gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i noteringsavtalet. Obsstatus kan också bero på att handeln i bolagets aktier är ytterst
sporadisk.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons